Wilber’s 4 kvadranter

Ken Wilber er psykolog, bevidsthedsforsker, Integral Filosof og polyhistoriker hvilket betyder viden om mange fag. Han er utrolig populær både som forfatter og udi hans teorier. Han har lavet syntese mellem religion og videnskab, bringer evolutionen, psykologi og spiritualitet sammen som var det en pasta ret. Han er ikke altid helt nemt at læse, og dog har han mange enkle beskrivelser på noget som ofte er kompliceret.

Ken Wilbers teori om de 4 kvadranter er en meget praktisk model til at forstå helhed på.

Wilbers 4 vinkler på livet handler om følgende:

Kvadrantmodellen

 

1. Kvadrant: Det subjektive hjørne af livet.
Jeg og mig i første person
Fokus her er Forholdet til den jeg er.  dvs. en bevidst forholden sig til, hvad “Jeg” tænker, mærker, føler, behov, mine værdier.
Jeg er her i kontakt med mig selv.
Nøgleord: oplevelse, tanker, følelser og fænomenologi – dvs. subjektivitet.

2. Kvadrant: den sociale vinkel på livet
Vi og os.  Anden person flertal
Forholdet “du og jeg”mellem, “Os to” forholdet imellem os, et dna af det vi har sammen, forholder os til, værdsætter, vores kommunikation, det vi gør sammen, det vi har sammen, mm.
Nøgleord: adfærd, objektivitet, kropslig fysik, dispositioner og fysisk fremtoning.

3. Kvadrant: Den objektive og videnskabelige vinkel på livet
Ham, hende, den det  3. person ental
Forholdet til “Det/den” eller “Hun”,  “han”, dvs. et “3. persons-forhold”, hvor “vedkommende” forholder sig til et objekt, en genstand, et fænomen eller en person på en ydre og mere fjern og ofte neutral observation, endog en videnskabelig måde.
Man taler her om den anden eller om sig selv i tredje person.
Nøgleord: Kultur, intersubjektivitet, delt mening, normer og tydningshorisont.

4. Kvadrant: Det kollektive og samfundsmæssige perspektiv på livet
Dem, de, deres 3. person flertal
Forholdet til “Dem”, “De andre” Et større perspektiv på “andre”,”systemer”, “folk”, “samfundet”, “kulturen”, “netværk”,  “de politiske” forhold. Her forholder vi os til nogen andre udenfor os, i større perspektiv.
Nøgleord: System, interobjektivitet, regulativer, teknologi og interaktion.

4kvadrant internt eksternt

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.