Vores 2 kommunikations kanaler

Vores 2 kommunikations kanaler.
I vores bogprojekt “Parforholdets Anatomi” skriver vi om vores 2 kommunikations veje, som er;
den rationelle vej og den emotionelle vej.
Det er altafgørende for relationer og parforholdets trivsel og holdbarhed, at disse 2 veje er åbne og ikke blokerede.
Den rationelle vej: Denne kommunikationsvej involverer logik, fakta, begrundelser og argumenter. Denne kommunikations vej er analytisk og rationel, det er effektivt og praktisk.
Det er hvem gør hvad, hvordan og hvornår, og det er også den eneste farbare vej, når vi er stressede, og når er i krise, og er på en overlever.
Den emotionelle veje: Denne kommunikationsvej involverer udtryk for følelser, drømme, behov, nonverbal kommunikation, kropssprog og tonefald. Denne vej af kommunikation kan være mere kraftfuld end ordene, der tales, og kan påvirke modtageren på en dybere og mere følelsesmæssig måde.
Det er her vi har medfølelse med hinanden,
det er her vi påvirker hinanden, er gensidige påvirkelige og derned et dybere møde med det genkendelige i hinanden.
Det er her parterne identificerer sig med hinanden, det at mærke stemningen, følelserne bag ordene.
Ja det er faktisk 90 % af forståelsen, som udtrykkes nonverbalt gennem denne emotionelle vej.
Det er her vi kan mødes dybere, end hvad det sproglige kan udtrykke.
Det er via den emotionelle vej, vi tyder og afkoder følelser og intuitivt finder ud af, hvad som er på færde.
Altså et åbent blik ud mod verden. Vi mærker hvad som er sandt og ægte.
Det er her vi oplever ægte kontakt, menneskeøjeblikket, og Sjælemødet.
Når vi er stressede, utrygge, fangede i uforløste følelser, altså sidder fast i fortidens sårede og traumatiske oplevelser, så er det helt umuligt, at komme i kontakt med denne emotionelle vej.
I beskyttelse lukker vi ned før vores følelser, både dengang og ofte er vi bevidst lukkede, for at beskytte og undgå yderligere smerte.
Det gør, at vi reagere på de gamle oplevelser og deri aktivere vi de reaktive følelser, som er betinget af angst og frygt. Vi fanger ikke de positive intentioner eller stemningerne bag ordne. Vi tolker negativt på situationerne, dels fordi vi trækker på data fra fortiden, og fordi vi ikke mærker eller kommunikere gennem den emotionelle vej.
Egentligt klart, at vi kan konflikte med dem vi er forbundet til, når vi kun trækker på 10 % af oplysningerne og de kun er kolde flakt, og klart at vi er forsvars parate, når vi er blinde for 90%
af kommunikationen og genkendeligheden.
Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.