Visioner for fremtidens parforhold

De fleste vil gerne vide hvordan man får et godt parforhold?
Det er bare ikke noget man får, det er noget vi skaber og genskaber igen og igen.
Det ikke nødvendigvis hårdt arbejde, men det er fast arbejde…

Trods nogle dystre tal for skilsmisser, (snart halvdelen af alle parforhold bliver skilt), så er der nogle tendenser til at parforholdet rejser sig af asken, som fuglen Fønix. Det er Dem som har brændt sig gevaldigt, men som er vågnet op ved at gennemgå krisen, og derved blevet bevidst om, hvad som er vigtigt og hvad som er behov. Det er lidt efter devisen, “Når man har mødt døden, kender man godt livet”. Så er det man går all in, for der er ikke tid til at spilde livet, på at tøve og passe på sig selv.

Så er der de unge som er vokset op i oplysning- og informationsalderen, de Googler problemet og løser det, også når det gælder parforholdet. De får taget nogle ansvarlige valg og vælger partner ud fra ansvarligheden og ikke kun forelskelse.
De er meget visionære og ser helheden lidt bredere og er på mange måder, også er vandt til at kunne vælge fra hele buffet´en.
Det er naturligvis De unge som ikke er følelsesforskrækket, men har enten hjemmefra, lært at løse konflikter, eller har været på en sund efterskole, hvor humanismen og de eksistentielle grundvilkår har været en del af dannelsen.

Så hvis vi skal opstille fremtidens parforhold ud fra et mere holistisk og en essentiel idealisme,
så kunne visionerne ser sådanne ud:

Visioner for fremtidens parforhold “Det bevidste parforhold”. 

 • Fremtidens parforhold er udover seksuelle partnere/samboende også venskab og partnerskab. 
  Det vil sige at der er 3 hjørner som skal være i spil, så udover passion og lidenskab, så er der intimitet og fortrolighed,
  og så er der det praktiske og pligterne i at drive forholdet og den lille familie. Måske er det også i den nævnte rækkefølge.
 • Fremtidens parforhold bindes sammen på alle kontakt niveauer
  Det er igen det praktiske og det som skaber orden og struktur, dernæst det følelsesmæssige som er fokus på hvordan har vi det, tjener vi hinanden på følelser og behov, hvad har du brug for. Dernæst er der det lidt mere åndelige, som skal give mening og det vi ønsker at opnå i livet. Det er drømmene både de individuelle og de fælles drømme parforholdet har sammen. Igen det sidste er måske det vigtigste, har vi ingen fælles drømme for fremtiden, er vores parforholdsdage ved at være omme.
 • Fremtidens parforhold vælger hinanden bevidst og ikke kun ud fra sulten fra gamle sorger. 
  Det er i vores ubevidste sind, vi genkalder og genskaber dramaer og konflikter, som vi har oplevede tidligere i livet. Det er dette manuskript, vi kommer til at sætte ind i vores parforhold. Det er altid med skyld, bebrejdelser, anklager og offer for situationerne og ens uduelige partner. Når vi vælger vores partner mere bevidst og ikke kun ud fra et gammelt “sult ekko” fra fortiden af, men at der er flere parameter der skal være opfyldt og på plads, før der vælger livspartner.
 • Parforholdet som et udviklende center og plateau. 
  Dette er en del af partnerskabet, hvor partnerne tjener hinanden mod en større åbenhed og bevidsthed mod en dybere kærlighed. Det er her at parforholdet bliver en udviklingsplatform hvor grundliggende tillid og tryghed er et must for at forholdet kan forblive levende og dynamisk.
 • Balance er nøglen
  For at kunne få plads til alle delelementerne som børn, arbejde, familie, venner og stadig have rum til erotikken, så er fremtidens parforhold på forkant med tingene, alting vælges og prioriteres ud fra en given fordelings & ansvars nøgle.
  Børne skal ikke centrum, men medspillere på banen, således at forældrene ikke bliver døgn-pædagoger, men at livet udspilles både på voksenbanen og familiebanen.  Så hvis alting skal dyrkes, skal børnene inddrages i at være med, frem for at alting sker i forhold til børnene.
 • Der vil være bevidst valg af viden, værktøjer
  Når parforholdet har valgt hinanden som et “fartøj” til at opnår både individuelle og fælles behov, ønsker og tjene hinanden i bestræbelserne på at trives optimal i alle livets forhold, så er hvem og hvad og hvorhen på plads, så er det kun hvordan som mangler. Det betyder at metoderne til at kunne arbejde og praktisere livet, skal findes og implementeres, da det ikke er noget der nødvendigvis er lært hjemmefra. Det er viden, værktøjer til bevidstgørelse af behov, længsler og ikke mindst ophævelse af negative emotioner og de begrænsninger som dukker frem.
 • Respekt for hinandens grænser og samtidig ophævelse af tryghedens illusoriske grænser
  Respekt er en af de absolutte, en stræk forudsætning for tillid og tryghed, så første regel er naturligvis respekt for hinanden grænser. Når det er sagt så er der et paradoks i det med grænser i et sundt og dybt parforhold, de flytter sig og i nogle tilfælde forsvinder helt. Så et at de tillids-temaer som skal belyses, er hvad er autentiske grænser og hvad er betinget af frygt? Al for ofte er tryghedens grænser ikke en grænse, men en foranstaltning og et forsvar for at alene holde angsten og frygt ude af bevidstheden.
 • Ansvarlighed 360 følelsesmæssigt, miljø og omgivelser lokalt og globalt
  Ansvarlighed udvides i takt med at bevidstheden forøges, så vi kan ikke længere tale om at tage ansvar for egen lille familie, da den som ikke kan beskyttes hvis hele verden er i kaos, krig og nød. Det betyder at fremtidens parforhold også er miljøbeviste og bruger bevist efter evner og færdigheder, at gøre noget samfundsmæssigt, lokalt og globalt.
  Det bliver en naturlig proces som at gå ned med skrællespanden.
  Parforholdet bliver verdensborgere og viser klart hvor De står i forhold til politik, etik og bæredygtighed.
 • Bevidste om hinandens værdier, behov og drømme
  Da partnerne arbejder bevidst med tingene, så er værdierne, behovene, og drømme både klare og skrevet ind som destinationer på parforholdets ruteplan.  Desuden forbliver disse behov og værdier levende gennem dialog og det som er bindeleddet imellem parterne.
 • Praktisk samarbejdsaftaler gennem ansvarlighed og fordeling
  Frihedens graden er stor, hvilket betyder at de praktiske gøremål, ikke må fylde for meget, hverken gennem konflikt eller tvangsarbejde. Så der er klare aftaler om hvem gør hvad, og det er ikke gennem millimeterdemokrati, det kan være at manden aldrig vasker tøj, men til gengæld laver han så godt som altid mad. Så der skal være plads til at man gør hvad man er god til og hvad som gøres af lyst. (Husk på at jo bedre et parforhold er, jo mindre kedelige ting findes der.)
 • Seksualiteten bliver også et åndeligt bevidstheds rum
  Seksualiteten bliver fremtidens kirkegang. Det er her vi opnår et større åndeligt frirum og dagens spændinger og tyngde ophævet. Det er sjælens puslerum, det er udladning og opladning, det er energi på et højre plan. Parterne er bevidste om at her er der masser af energi som kan laves om til overskud og vitalitet. Samtidig med at det er her gamle sår kommer frem for at salves og nænsomt heales op.
 • Kærlighed handler om at give og deri forbliver forholdet på et på et eksistentiel dybt niveau.
  Begge partere er bevidste om at når de er forankret i sig selv, er de både i stand til at give og modtage som i en og samme bevægelse. Så det at give kommer helt naturlig og lysten til at gøre, er betinget af et plus på overskudsbatteriet.
 • Et forhold har også et muligt exit
  Uagtet hvad man gør for kærligheden er der ingen garantier for at kærligheden holder parforholdet sammen. Dog når et parforhold er bevidst så er det også en viden parterne har med sig lige som døden er mere end blot en mulighed.
  Det er dog nemmere at skilles, når man har arbejdet bevidst med sig selv og hinanden. Det er når parforholdet er ubevidst og bundet op af afhængighed og frygt, at det gør ondt at skilles.
  Så hvis kærligheden stille brænder ud og parterne forbliver respektfulde og kærlige og har gjort hvad der kan gøres, så tager de hånd om at bryde op, ansvarligt, respektfuldt, bevidste om at det ikke er undergang, men endnu en transformation mod noget nyt…
Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.