Vi er alle smittede, alle er vi inficeret

Vi er alle smittede, alle er vi inficeret.
Et bibelsk budskab kunne være; “lad den som er usmittet være dén som kaster den første sten”, og ingen sten ville kunne kastes.
Vi kunne også sige;
“At dén som kunne se, skulle råde, og dén blinde skulle dømme”, men ingen ser dét som skal ses og ingen er helt blinde.
Det bibelske budskab er; Hvem er du som tillader dig,
at dømme andre? Hvilke belæg har du, for at kunne dømme hvad som er ret og uret?
 
Jeg er smittet som alle jer andre, smittet af frygt,
en gennemgribende global frygt.
Havde det bare været en national frygt, så kunne vi samles som et folk mod de fremmede, men vi er selv de fremmede.
 
Global frygt som er startet med en pandemi, en virus som ikke kender grænser, men spredes gennem mennesker.
Men Corona er ikke det værste, og det er ikke min frygt.
 
Min frygt går på, hvad hvad frygt gør ved mennesker,
det er her vi har den største trussel på jorden.
Hvad vi som mennesker, gør og kan finde på, for at blive herre over vores frygt.
 
Og var det bare hvad De gjorde for at bekæmpe deres frygt, men De ser ikke frygten, De ser dét de tror er truslen, både angst og frygt skal kastes bort, i evolutionens overlevelse. Vi må med frygten kaste den på et objekt, noget må skyldtes frygten, noget eller nogen forstyrre mit sinds fred.
Nogen eller noget må dø, for jeg trygt kan leve.
 
Igen et bibelsk citat, kunne sættes ind her, om at “Vi ser splinten i den andens øje, men ikke bjælken i vores eget øje.
 
Vi er alle inficeret af frygt og historisk har vi set, at man kan forfører et helt folk med frygt og knaphed.
Vi bliver med frygt nederdrægtige, hadefulde og ondskabsfulde.
Som en tæve i løbetid, mister vi kontrollen over drifterne, og vi er klar til at slå ihjel, for at blive den indre spænding kvit.
 
Der findes ikke vacciner nok i verden til at skabe den nødvendige fred og forandring, men som en flagermus på et kinesermarked kan starte, en pandemi, kan et menneskesyn som ikke lader smitte af frygt og fordømmelse, starte en revolution, hvor det handler om medfølelse, respekt, frihed og global bæredygtighed.
Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.