Vær dynamisk i din lederstil.

Alt for ofte har ledere tendenser til at have den samme måde at drive værket på, altså deres personlige leder stil, som ofte bygger på deres personlighed og deres sociale kompetencer. I industrisamfundet hed det mere general, sjakbajs eller skaber og ofte gik det lidt mere primitivt på pisk eller gulerødder.

Her er 6 klassiske lederstile med inspiration af Daniel Golemans lederstile.

 • Den kommanderende ledelsesstil – ”Gør som jeg siger!”
  Denne stil er når vi er i alarmberedskab, krig og krisesituationer, eller stærkt pressede situationer. Det er lederen som ved bedst og ofte er eksperten eller har ekspertisen. Tonen er hård og kontant, Organisationen er meget lidt fleksibel, da der ofte er kontakt afregning med kritik, hvis der afviges fra normerne.
  Den bruges, når der er talt nok og når medarbejderne ikke udviser de nødvendige resurser og meget lavt engagement og når der skal tages afgørende beslutninger.
  – Klare direktiver og kontrol
  – Direkte og klare ordre
  –  Gør som jeg siger
 • Den visionære ledelsesstil – ”Vi skal denne vej”
  Den visionære leder har genneslagskraft og tordner gerne formålet og visionerne, klart og tydeligt.
  Kobler gerne mennesker, visioner og mål sammen, det er målet som sætter dagsordenen og det er lederen som Moses har de vise stentavler, med hvorhen, hvem, hvornår. Det er entusiasmen som driver værket, synlige og klare visioner. Selve metoden og hvordan organisationen kommer i mål er lidt mere flydende og her er der plads til at alle kan tage lederskab, sålænge at det føre mod målet.
  Ledelsesstilen påvirker arbejdsklimaet positivt og er særligt anvendelig, når der er behov for at udstikke en retning for medarbejderne.
  Brugbar når organisation køre i frihjul, hænger i fortiden, ikke har fat i mening, formål og retning.
 • Den affiliative eller relationsskabende ledelsesstil – ”Mennesker først”
  Den affilierende ledelsesstil er velegnet når et team skal opbygges. Det handler om relationer og tillid og mest af alt når tilliden har været brudt og ved reorganisering, fusioner og efter nedskæringer og fyringer. Mennesket først og resultaterne senere. Lederstilen lægger vægt på de menneskelige værdier og sker lidt på bekostning af kvalitet, produkthastighed mm.
  -Stress håndtering
  – Forbedring af relationer
  – Åbner op for kommunikation
 •  Den missionære ledelsesstil/ Pacesetting – ”Gør som jeg gør”
  En leder der går forrest og skaber og viser resultater af høj effektivt kvalitet og i et højt tempo. Det er resultatet der tæller, og det skaber motivation og konkurence for de medarbejdere som kan og vil yde det bedste og være blandt de bedste. Det kræver dog en balancegang i hele tiden af nå medarbejderne og være på forkant. Ulempen er ofte at der tabes medarbejder som ikke kan holde takt og tempoet.
  – Går forrest
  – Stort drive og konkurence fokus, “Os mod Dem”.
  – Store krav og forventninger
  – individuelle præstationer
 • Den demokratiske ledelsesstil – ”Hvad synes I?”
  Stilen er naturligvis demokratisk hvor alle medarbejder er med i beslutningsprocesserne. Det er en stil og en måde at få alle med og alle har medejerskab af processerne. Det er også her at nye vinkler og ideer kommer frem og tværfaglighed kan blive en styrke i udvikling og forbedring af produkt, koncepterne og procedure. Ulempen kan være, at medarbejderne kan opleve, at organisationen er uden leder eller for mange leder i hver sin retning og at tiden bliver spildt på endeløse møder og administration.
  – Fokus på enighed og konsensus
  – Dialog er i højsæde
  – Alle bidrager
 • Den coachende ledelsesstil – ”Hvad synes du selv?”
  Den coachende leders største formål er at udvikle sit team, så det er rustet til at være forandringsparate og på forkant med fremtidens udfordringer. En sådan leder vil have fokus både på den enkelte og teamets samlede præstation, både i styrker og svage sider. Det handler om at have et udviklende og dynamisk arbejdsklimaet. Det er medarbejdernes ønske og vilje til at skabe arbejdspladsen. Stilen passer bedst i kreative miljøer og hvor forandringer og nytænkning er i spil. Det kræver så at medarbejderne ønsker forandring og dynamik og ikke rutiner.
  – Støttende og spørger frem for instrukser
  – Opmuntring og motiverende adfærd
  – Fokus på den enkeltes og teamets udvikling og værdier.

 

Nøglen til succes er variation. Businessman Hand Draws Gear To Success

Ud fra Golemans forskning konkluderer han, at de ledere, som har tillært sig og
mestre  mellem mindst fire ledelsesstile, har det bedste arbejdsklima i deres organisation. Samtidig producerer disse ledere de bedste resultater.
Jeg kunne fristes til at sige at dem som havde fat i deres følelsesmæssige og sociale intelligens, var dem som kunne tilpasse deres lederstil ud fra situationen og medarbejderne.

De fire vigtigste ledelsesstile er ifølge Goleman:

 • Den visionære
 • Den affilierende
 • Den demokratiske
 • Den coachende
Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.