Ud af kaos springer “Den nødvendige globale bevidsthed”.

“Når frygten omkring os er større, end den vi bære i os selv, er vi klart til forandringer”.

Vi står overfor stærke kræfter som truer os som nationer og som mennesker, som vi ikke længere kan benægte, fortrænge eller sige at det kan jeg ikke gøre noget ved.
Det betyder at vi alle bliver presset til at forholde os til verden omkring os, hvilket i sig selv virker umuligt, da vores “normale sind” (IQ) kun kan deale med en ting af gangen. Men da fjenderne kommer fra alle hjørne som; global opvarmning, begrænsede resurser, borgerkrige, flygtninge, terror, utroværdige politiker og statslige systemer som truer med at bryde sammen og afsløre at end ikke vores sociale sikkerhedsnet rummer den nødvendige tryghed, så tvinges vi til at tage stilling ud fra en større bevidsthed. Denne større eller globale bevidsthed sker når presset bliver for stort, vi handler instinktivt og indre frygt forsvinder og vi er klar til at gøre det som det kræver.
Dette er helt normalt når vi kommer i krisesituationer, men dette pres som vi møder er ikke noget som kræver en umiddelbar instinktiv handling for vores side. Dette pres er blevet bevidstgjort og intensiveres med stigende hast, vi har været mere eller mindre været lammet af frygt, gennem det sidste årtier. Det har skabt stress og meningsløshed og masser af symptomer af mistrivsel og manglede social sammenhæng, men da presset ikke kan blive ved, står vi med på den ene hånd over for et større nedbrud, både personligt, socialt, globalt og systemisk og med den anden hånd et paradigmeskifte, hvor vores “gamle sind” vores fornuft hjerne (IQ) som er frygt-styret, ikke længere kan står distancen med dets forsvarsmekanismer. Der er simpelthen ikke ram eller tid til at søge i erfaringen eller fornuften til at finde en løsning, så vi tvinges til at gøre vores mere ubevidste sind bevidst.  Der er nemlig ikke løsninger i vores erfaring, eller vores kæmp-flygt hjerne, da denne hjerne er styret fortidens oplevelser betinget af belønning og frygt. Det positive er dog, at det er heller ikke hér vi finder kærligheden, eller følelsesmæssige tilknytning/social bæredygtighed.
Dette skift kender vi godt til på det personlige plan, hvor enhver udvikling møder kriser og derigennem skaber modenhed.

Paradigmeskifte
Dette nye paradigmeskifte er dog større og rummer på godt og ondt hele verden, vi er ikke øer, vi er alle en del af verden, så vi er igang med at udvikle menneskeheden eller afvikle den. Vi har historisk, tabt nogle menneskearter, og vi kan også tabe igen, hvis ikke vores bevidsthed udvikler os. Men hjernemæssigt har hjernen dog udviklet sig, vi har en 3-delt hjerne, en urhjerne, en omsorgs hjerne og den reptile hjerne, så der er håb.
Der er inden der kan sige noget om, hvad som sker hjernemæssigt om 500 år, men denne nye bevidsthed (global bevidsthed), kommer i første omgang til at aktivere hele hjernen, altså et større sammenspil, hvor vi bruge mere af de skjulte kræfter, vi har slumrende under vores frygt ( kanten mellem det som er bevidst og ubevidst).

Følelsesmæssig og social intelligens
På vej mod den globale bevidsthed må vi i første omgang starte på det personlige plan, vi får mere fat i os selv og vores indre værdier og følelser, hvilket i sig selv betyder at livet i sig selv, er mere værd, end social status og materielle værdier. Vi skifter intelligens fra fornuften til en større følelsesmæssig intelligens, dette er dog paradoksalt, da vi jo eksistentielt ikke er noget i os selv, så vi vækker også vores sociale intelligens. Vi ønsker ikke at leve alene, men nogen at leve med, vi bliver empatisk og ønsker at være noget for nogen. Det er her vi vækkes i, at have behov for at tilhøre et større socialt netværk, familie og relationer, og når vi begynder at etablere bæredygtige relationer, så bliver vi stærke og handlekraftige, da vi ikke længere er ensomme og frygtsomme får. Vi får fat i mere sociale værdier og der igennem, er vi klar til at stå op for dem vi holder af, et mod vi kender fra soldater i krig. De ønsker ikke at dø, men er klar til at dø for kammeraten ved siden af, fordi han er klar til at dø for dig.
Det er sådan enhver revolution starter og ofte derfor at selv mindretallet kan blive uovervindelige og få kappet hovedet af kongen, tyrannen, eller det undertrykkende styre.

Vores gamle verden er på retur.
I takt med at vi vokser socialt og bevidsthedsmæssigt kastes der lys over det som før lå i mørke, vi ser hvad som ikke er bærdygtigt, vi ser tydeligt fjenderne, og alt det som ikke støtter op om den verden vi ønsker at leve i.
Når vi først er i kontakt med vores følelsesmæssige og sociale intelligens, så er der ikke længere de grænser som vores rationelle sind sætter op imellem mig og verden, og os og dem, her ser vi at vi alle er en del af samme verden. Vi kan også godt se og forstå at de katastrofer som der sker i verden også påvirker os. Vi åbner op for en større global bevidsthed og bliver nødt til at tage stilling og give vores stemme til kende.
En stemme kan ikke gøre noget alene, men en stemme bliver til to når den høres, og to bliver til mange og på den måde kommer vi til et større globalt sammenhæng. Det er ligeledes her at de kræfter som er styret idealistiske og innovative mennesker hurtigt få lavet alternative og mere økologiske løsninger, som er med til at ændre verden. Eks. plastik og bioaffald kan blive til brændstof, løsninger som komme til at ændre hele den magtstruktur som den gamle verden er styret ud fra.

Så når vi kigger på hele denne verden med vores gamle bevidsthed, så kan vi kun se kaos og forfald, men ser vi med vores globale bevidsthed, så ser vi vores gamle verden, som et skifte hvor det som ikke tjener os som menneske, ikke længere har værdi eller får magt.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.