Trivselskoordinator uddannelsen

Mening, formål og fælles commitment er nøgleordene for Essens Instituttets nye Organisations uddannelse.

Uddannelsen til Trivselskoordinator er helhedsorienteret med fokus på trivsel på arbejdspladsen, i livet og på jorden. Der er fokus på forandringsledelse, dog med sigte på forandring til bedre trivsel, og forandring mod større mening og menneskelig sammenhold.
Samfundet står i et kæmpe skifte;  alt som blot virkede for få år siden, virker nærmest meningsløst og giver ringe udbytte, dette gælder inden for ledelse, produktion, markedsføring, ja i det hele taget virker det som om, at tingene går baglæns, og det meste giver konflikt eller ringe udbytte.
Vi har rationaliseret os til ukendelighed, og deri bliver alting skræmmende og stressende.
Vi har mistet de mellemmenneskelige vilkår, og dermed også sammenhæng, og det der binder os sammen er røget.

Vi er sociale væsner, men vi arbejder og lever ikke længere i flok, alt bliver målt og vejet på den enkeltes præstationer, både på arbejde, og på de sociale medier. Dette betyder, at vi hver i sær, er ene om at arbejde på at overlevelse, men ingen har i virkeligheden lyst til at knokle for overlevelsen alene, og kun med sigte på profit, kroner og øre. Det har medført en større menings krise, da vi har mistet os selv, og vi har mistet hinanden, og værdierne ved at høre til, og det at arbejde med et større formål end blot kroner og øre.

Der har i mange år været fokus på stress på arbejdspladsen, men det er der ikke kommet mindre stress ud af – tværtimod. Det er ikke selve stressen, der er problemet, men det, der forhindrer én i  at få stress, der mangler. Derfor er det manglen, der er problemet. Der mangler tillid, medmenneskelighed, mening og forståelse som de grundlæggende byggesten. Det er lige det, der er trivsels koordinatorens opgave, nemlig at skabe eller genskabe den nødvendige tillid, at skabe sammenhæng og mening i at have et meningsfyldt arbejde, ikke for en selv, men det som er muligt at udrette i flok, med et større sigte for social trivsel og social ansvarlighed.

Medarbejdere trives i at være engagerede, medskabende og have indflydelse både på jobbet, men i langt større grad på hele virksomheden.
Et ejerskab som kaster større effektivitet af sig, har dermed også mere overskud økonomisk.
Et overskud hos den enkelte medarbejder og i teamet, vil give overskud på bundlinjen, når virksomheden arbejder i en større helhed.
Desuden tiltrækker det medarbejdere, og det giver stor kredibilitet hos kunder og interessenter. Og i sidste ende giver det en større succes og tilfredsstillelse, når formålet eksempelvis er minimal energiforbrug, menneskelig værdi og ansvarlighed både lokalt og globalt.
Det er Heartcore Business med nerve og sjæl og det vil være fremtidens eneste bæredygtige måde at drive organisationer på.

Uddannelsen som Trivselskoordinator er en intern ressourcefunktion, som understøtter forandringsprocesser og ledelsesprocesserne med trivsel i fokus, og skabe de nødvendige processer for at få alle medarbejdere til at bidrage og være engagerede.
Trivselskoordinatorens funktion er både forebyggende, og har den sociale trivsel og tryghed som ansvarsområde, og tager de samtaler og processer, som skaber det nødvendige sammenhold, der både giver social læring og frigiver de potentielle ressourcer, der opstår, når vi har tillid og trives.
Trivsel Koordinatoren støtte ledelsen i kommunikationen ned igennem organisationen, og giver feedback om alle er med, og er klar på roller og opgaver. Desuden støtter Trivsel Koordinatoren teamet i samarbejde, samspil, kommunikation, koordinering og konfliktløsning, og endelig støtter Trivsel Koordinatoren den enkelte med at blive set og mødt i de situationer, som kunne vokse til modstand og mistrivsel.
Trivsel Koordinatoren vil bistå de processer, som binder hele virksomheden sammen, som læringsprocesser og sociale arrangementer, alt sammen med fokus på at alle ved hvor virksomheden er på vej hen, med de værdier som binder helheden sammen.
Foto af www.fotograf-frederiksberg.dk
Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.