Topmotiverede medarbejdere

Top motiverede medarbejder

Det tager ikke langt tid at slukke en ny medarbejders entusiasme, det sker både fra kollegaer og gennem den manglende motivation og fravær fra ledelsen side af.
Vi kunne kalde det for en hyggekultur, hvor vi hygger os og laver ikke ballade og brokker os, så længe at ledelsen kikker den anden vej. Det er her vi alle har et positivt selvbillede af vores firma, som dog ligger et stykke vej fra virkeligheden.

I en ny undersøgelse fortaget af Harvard Universitet vider det sig at 85% mister deres arbejdsmoral efter blot 6 måneder og kurven var nedadgående de efterfølgende år.

Det er en skræmmende tanke at vi ikke kan holde gejsten oppe på medarbejderne, del betyder det at arbejdsglæden og passionen ikke er forankret og måske slet ikke til stede, men det betyder også forringelse af konkurrencen i forhold til andre lande. Det er jo tvingende nødvendigt for os i Danmark, at vi driver virksomhederne med passion, entusiasme og høj arbejdsglæde, da vi ikke kan gå tilbage, til der hvor det var frygten som hersker.

For at skabe en højeffektiv virksomhed, hvor motivationen er i højsæde, med masser af entusiasme og arbejdsglæde, så er der nogle værdier som skal være på plads. Vigtigst af alt, så er det nødvendigt at virksomhedens kultur bliver bygget på troværdighed, så vi ikke narre os selv, med hvor dygtige vi er, men at det er forankret på gulvplan, at det kan ses, mærkes følelsesmæssigt og aflæses i adfærd og målinger.

Dernæst er der nogle værdier som går igen, i de virksomheder som har succes med deres passionskultur.

Stolthed/ære
Det er vigtigt at medarbejderne, går på arbejde af lyst, og mere end det. De skal faktisk være stolte over at være lige netop på denne arbejdsplads og være en del af noget der er større.  De skal sætte en ære i det arbejde de udføre, det at de sætter deres navn på deres ydelser eller det produkt de skaber. Det giver teamspirit og det er her tingene sker hurtigt og effektivt og med et minimum af fejl.

Venskaber 
Vi bruger den bedste tid på dagen og en stor del af vores liv på jobbet, så hvis det skal være et sted, vi ser frem til at møder igen, så skal det være venskaber der knyttes.
Jo tættere vi kommer på hinanden følelsesmæssigt, desto længere holder de venskaber, vi får knyttet, også mange år efter, vi har forladt jobbet. Det er også venskaberne som gør at vi giver det bedste vi har, da vi har noget at miste, og at det er naturligt at give, når det de positive følelser, vi har i spil i vores relationer.

Retfærdighed
Der skal være sammenhæng mellem ydelse og aflønning/belønning. Det hele skal give mening i sammenhæng og i sat i forhold til hinanden. Det skal være med respekt og der skal være en retmæssig sikkerhed i jobbet, således at fundamentet er trygt.
Der skal heller ikke være uretfærdighed i forhold, til nogen får og andre ikke får, uden der er nogen mening i det, eller det har med ansvar at gøre.

Inspirerende mål
For at fastholde arbejdsglæden og entusiasmen, så skal det være forbundet med det,
at der er formål og mening med at holde gejsten oppe. Det gøres ved at der er mål forude, som pirrer til lyst og inspiration. At der er udvikling i tingene, som er tilpasset den enkelte medarbejder. Så de ved hvorfor de er lige præcis her på denne arbejdsplads.

Anerkendelse
Autentisk og nærværende anerkendelse er stadig i høj kurs hos medarbejderne. Det mister dog sin værdi, hvis det bliver til positive floskler, og spredt med let hånd. Det kan være svært at modtage anerkendelse, med det er ofte, fordi at relationen ikke er dyb nok, så det kan skal i øjenhøjde.

Støt dem på deres vej
Ingen arbejder hele livet samme sted, så alle er på gennemrejse. Så enhver arbejdsplads er stationer på medarbejdernes rute igennem arbejdslivet. Så hvis som arbejdsgivere ser det på den måde, så handler det om at få det bedste ud af nuet, samspillet så længe det vare. Samtidig med at man som arbejdsgivere ønsker at medarbejderne ser tilbage på jobbet, med glæde og taknemmelighed. For det er det bedste kvalitetsstempel en virksomhed kan få. Det at en medarbejder taler godt om arbejdspladsen i årene efter.
Så på denne måde bliver et gensidigt forhold, medarbejderen giver det bedste og arbejdsgiveren giver medarbejderen de bedste betingelser for at blive bedre rustet til fremtiden og fremtidens job.

Feedback
Løbende fedback er en nødvendighed, så relationen mellem leder og medarbejder ikke går kold. Det skal også være af en kvalitet og et nærvær som har betydning for begge partere. Metoden er klar direkte tale og dialog, emnerne skal være om præstationerne hos den enkelte medarbejder, om hvordan energien er, om der er forhindringer mellem medarbejderen og dennes målsætninger for, jobbet, opgaven og ansvarsområderne.

God kommunikation
Når ledelsen giver et godt indblik i virksomheden gennem kommunikation, bliver det nemmere for medarbejderen at engagere sig personligt. Det er når kommunikationen er mangelfuld, at medarbejderne nøjes med kun at gøre det, som stod i kontrakten der var deres job. God kommunikation er som blodgennemstrømning, i en levende dynamisk krop, som kommer helt ud i fineste blodåre. Så længe der er blod der flyder, så længe er der liv.

Klare konsekvenser
Der er ca. 5% af medarbejder som er ligeglad med værdier og firma ånden, de tager det som et arbejde og så er det og komme hjem, eller videre til livet udenfor jobbet. Det er disse medarbejdere som dræner energien i firmaet, det er Dem som undergraver virksomheden og ofte Dem som beder de andre om at slappe af og måske endda være dem som mobber og spreder dårlig stemning. Der er kun en ting at gøre og det er og afskede Dem, inden de får slukket energien og entusiasmen hos de andre medarbejder.

Det store billede
Det er vigtigt at ledelsen formår at give et klart billede af firmaet, med alle medarbejderne og deres forskelligartede funktioner og hvor firmaet står i forhold til kunder. Det at få sat de konkurrerende virksomheder på branchens landkort og hvordan firmaet skal gøre en forskel, samt et klart billede af firmaets målsætning for årene som kommer, her vil medarbejderne nemmere forstå vigtigheden af deres rolle i firmaet.

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.