Tidens nye Mand

Gennem de sidste 10-15 år har manden været udstillet som værende nosseløs og konfliktsky, og der har været meget latterliggørelse af manden. Det har også været svære tider for manden at omstille sig, fra den patriarkalske mand som hans far var, eller for fleres vedkommende den fraværende far. I denne omstillingstid er der lige så stille kommet en ny type mand frem, han har nok været der gennem længere tid, men han har bare været usynlig i forhold til hans langt mere aggressive forgængere. Han er dog også blevet mistolket som slap, rygløs og konfliktsky, men i virkeligheden er han lige det modsatte. Eller han rammer på mange måder lige imellem mandetyperne, for han er ikke aggressiv og langt fra konfliktsky. 

Tidens nye mand er modig og selvstændig, og så er han fri og uafhængig, på mange måder en “ensom fredelig kriger”. Han ved hvad han vil, har store mål for øje, men vil ikke påråbe sig opmærksomhed, eller søge point før handling eller for tankerne alene.

Han er ikke mors dreng, han er blevet en mand, og han er rollemodel for de unge drenge, fordi han lærer dem at søge konsensus; at finde ind til der hvor der er plads til forskellighed. 

Tidens nye mand er kærlig og omsorgsfuld og uselvisk fordi, han søger formål og forståelse i alle hans egne og andres handlinger. Han er også sin egen modpol, for når det drejer sig om grænser og sætte dem, er han instinktiv og hurtig. På et plan er han som ulven reserveret og samtidig stærk og udholdende, han har ingen reelle fjender, kun misforståelser, fordi han tit bliver fejltolket og misforstået. Få ser det fulde billede af ham, netop fordi han både er følsom og samtidig stærk og moden, og ikke bruger sociale relationer til at blive bekræftet, på hvem han er, og hvad han står for. 

Det er ikke hans libido og seksuelle bekræftigelser, som driver værket, dertil er han modnet og taget sit fulde ansvar og har sværget troskab, først og fremmest mod sig selv. Han er nemlig uden skam og skyld, han har bekendt sine skyldnere, for langt tid siden, da han var ung og teenager. Alligevel passede han ikke i denne aggressive og destruktive verden og fandt disse både primitive og uden logik. Det er denne logik som driver værket for ham, ikke den rationelle logik, men den følelsesmæssige logik, nærmere intelligens. Det er common sense, det er visdommens logik, han har fat i. Det er “det store billede” han har fat i, hvilket gør, at det er så svært for folk, at forstå hvilke boks de skal putte ham i. Han har sluppet sine forældre og er ikke noget offer, han har ingen forventninger i banken, hverken til sine forældre eller nogen anden. 

Denne følelsesmæssige intelligens som han besidder, er fundamentet for hans værdier, som han er helt bevist om; det er venlighed, det er hjælpsomhed, i det hele taget er han givende i sit adfærd. På mange måder er han også et spirituelt menneske, men uden dogmer, for hans syn på tingene er som sæsoner; efter sommer kommer efterår, og han ser os alle naturligt forbundet, og vi kan ikke gøre skade på noget, uden at det kommer til at skade os selv, på sigt. Han er naturen, og naturen har sine universelle love, og dem kender han og efterlever, fordi han ikke kan andet, igen vil det være tåbeligt at kæmpe imod strømmen. Vi kan ikke holde bladene på træerne, ligesom efter liv og høj energi kommer død og lav energi. 

Tidens nye mand er disciplineret, og træner dagligt intellektuelt, følelsesmæssigt og fysisk, og stiller høje standarter for sig selv, for at være i kontakt med sit inderste instinktive autentiske og vågne jeg. Han har forlængst smidt sine forsvarsmekanismer som “kamp” eller “flugt”, da han er frygtløs, og ved hvordan han er usårlig, ved ikke at stille forventninger til nogen eller noget i fremtiden. En ubetinget accept på det, som sker i nuet, og da han gør sit bedste vågent, så er resten ude af hans hænder.
Netop dét at han ikke frygter for at miste, er hans styrke. Han ved at sorger og glæder hænger uløseligt sammen, og han er frygter heller ikke sorgen eller smerten ved at miste. Deri har han sluppet al umoden afhængighed. Til gengæld nyder han dét som er lige her og lige nu i fulde drag.

Han tror på kærligheden og på dybden mellem manden og kvinden, og han tager sit fulde ansvar i forholdet og bidraget uden at holde regnskab. Han kommunikerer og sætter ord på følelser, og på det som er svært, og træder frem før enhver konflikts opståen.  Han kan lave mad, og rydder op efter sig selv. Han er god til børn og har den lærende tilgang til opdragelse af børnene og bruger naturen til at få dem i kontakt med det, som er udenfor børnene selv. 

Tidens nye mands arbejde har et formål, og det tjener til samfundet, det skal give dyb mening og på mange måder være økologisk og bæredygtigt i sit virke og funktion.
Han er fremtidens mand, og det er i hans nærvær og lederskab, vi kommer til at se helheden, og hvordan vi skal opføre os, og hvordan vi skaber fremtiden. 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.