The Five Big Ones in Business

Når man rejser til Afrika, så falder talen ofte på at man skal se The five Big Ones, altså de 5 store dyr i Afrika. Som er løven, elefanten, næsehornet, bøflen, og endeligt leoparden. Påfaldende er de hver især nogle af de farligste dyr på savannen og der er både respekt og agtpågivenhed som både er nødvendig og næsten naturlig alene i mødet med dem. De repræsenterer også hver især deres særegne egenskaber, så vi har både kongen, den kloge, den hurtigste og den som rolige og den som har muskelkraft og styrke.

Det har givet mig inspiration til også at tale om The Five Big Ones i forretningslivet. “FBO”

 1. Tillid 
  Tillid er et grundlæggende fundament for at vi kan arbejde trygt og skabe sunde relationer.
  Elementer af tillid hviler på 4 elementer, som åbenhed, accept, pålidelighed og ærlighed, disse 4 elementer kommer til udtryk gennem vores kommunikation, handlinger og samarbejde.
  Åbenhed kommer gennem at være udadvendt og imødekommenhed, nysgerrig og informativ.
  Accept kommer af tolerance og at være fordomsfri, ”Vi vurdere dig ikke, du er ok og vi har lukket dig ind i kræsen”.
  Pålidelighed
  Jeg levere varen, den lovede, i den kvalitet vi har aftalt, til tiden, er timing og overholdelse af aftale, ”Det jeg lover, er det jeg levere, stol på mig”.
  Ærlighed, jeg mener hvert et ord og jeg stå på mål for mine ord og handlinger.
  Tillid er en løbende proces og en værdi som skal genskabes og udfordres, således at vi ikke kommer til at udvande tillid og derigennem giver plads til mistillid, manglende åbenhed og ærlighed. Tillid er den største af The Five Big Ones og uden tillid så er der ingen chancer for et forretningseventyr.
 2. Kvalitet/service
  Når vi taler om kvalitet og service så er de to elementer uadskillelige det er to sider af samme sag. Kvalitet og service er savannens konge nemlig løven, for når det virker, for når tingene er i orden, så går det stærkt. Forstået på den måde, at når vi har et kvalitetsprodukt, så træder produktet frem i forgrunden, i en perfektion, og vi er meget tilbøjelige til at være ydmyge når noget rammer perfektionens toner. Deri løfter produktet sig, eller vi får nemmere ved at løfte produktet op, vi æres i at være med kongen, vi hylder og skaber rammerne og servicen følger ganske enkelt med.
 3. Salg
  Salget er jægeren eller i denne analogi  “leoparden”, det gælder både om at være hurtig og det gælder om at være snarrådig og skarp. Leoparden er det dyr som også kan klatre op i træerne, det giver et overblik og det er muligt at se langt og have overblik over hele savannen. En dygtig sælger har styr på markedet, og følger det nøje med de bevægelser og tendenser som hele tiden er levende og dynamiske. Nogen gange kommer byttet lige forbi, andre gange skal sælgeren langt væk fra de kendte omgivelser for at få byttet.
  Der var engang en erhvervs-guru, måske Stephen R. Covey, som sagde, “Der sker ikke noget før, der er én der begynder at sælge”, og så er vi tilbage til den uendelige konflikt om hvad som er det ældste erhverv som menneske. Men salget er livsnødvendigt, det er det som skaffer føden på bordet og jeg er tilbøjelig til at sætte sælgeren fri, fri til at gøre det som kræves for at få ordren i hus, så længe at det sker under tillidens elementer. Det betyder lad sælgeren sælge og alt for mange kontrolfunktioner, statistikker og administration kan meget vel gøre leoparden både tam og doven.
 4. Trivsel
  Når jeg trivsel så er det et af mine fokuspunkter, og det er også mit omdrejningspunkt i alt hvad jeg arbejder med, om så det er på det personlige plan, i parforholdet, på arbejdspladsen. Trivsel er det som får alting til at hænge samme, det er det som gør at vi føler at vi høre til, at vi har en flok, som vi er klar til at gøre alt for. Når vi trives er vi i kontakt med de følelser som gør at vi ikke bliver ensomme, og begynder at mistet os selv og isolere os, mod vores natur. Trivsel er ligeledes her hvor vi kommunikere på et dybere plan, vi begynder at arbejde sammen som en organisme og enhed.
 5. Fremtidssikring
  Vi lever i en foranderlig verden og tingene ændre sig dag for dag, det som tog dage at få ordnet, lavet, klares i dag med 2 klik på en pc og deri er der masser af fag som uddør, og dermed også traditioner og faglighed. Det er en farlig vej, for der ligger masser af værdi og viden i de faglige traditioner, så hvis vi skal have en fremtid, er vi nødt til at udvikle på fagligheden, så den har en fremtid. Denne falighed er båret af mennesker og skal vi drive virksomhed i fremtiden, er vi nødt til at investere i de mennesker vi ønsker skal være en del af vores virksomhed. Nemmest ville være at tage de nye gazeller som er hurtige fremme med budskaber, om hvordan tingene skal gøres, men det er ikke dem som nødvendigvis bære en dybere faglighed.
  De er hurtige og de er ofte hurtig væk igen. Gazeller er hurtige fordi de er frygt-styret og de finder hurtig nye græsgange og æder som intet var hent.
  Det er nemt at se at den grafiske branche, har mistet mange af de gamle fag, delt pga nyt teknologi, men også fordi holdt fast i deres sættekasser og var ikke hurtige nok til at gå fra analogt til digitalt omstilling, men i dag kan de fleste lave et hæderligt grafisk layout med tekniske hjælpemidler, men de har ikke den faglige viden, som har rødder tilbage til de gamle gestaltpsykologer og de støre tænker som forstod sig på farver, geometri og masser af andre traditioner.  Så vi taber meget faglighed og vi taber en masse mennesker med masser viden og kunne, hvis ikke vi forstår at udvikle os og samtidig tilpasser os de forandringer verden byder ind med.
Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.