Svært at gå sit hjertes vej…

“Nogle gange ryger man ud af sin komfortzone,
andre gange kan man bare ikke finde den…” 

Det er når vi aktiv skaber vores liv ud fra vores idealer og vores drømme, at vi lever vores liv autentisk.
Buddhisterne kalder dette for begyndersyn, det at se dagen med “nye øjne”.
Det modsatte af dette fænomen, er det vi kalder for hverdagen, rutine, automatpilot, en trummerum som mere er en langsom afvikling, af det som før stod friskt og frodigt.

Det er her livet bliver bedøvet i pligter og praktiske gøremål, hvor alting tager tid og der er ikke nogen pauser i livet, til andet en huslige gøremål og børnenes umiddelbare behov. Det er dog ofte kriser som skilsmisse som river disse zombitilstande ned, som en destruktiv storm. Det er her at man tror at hele ens livs går i stykker, men det er blot illusionerne om et liv der bryder ned.
En spejling af fortidens lykkelige stunder, som for hvis lys danner en falsk identitet.
Det er denne afklædning af egoets klæder, som giver smerte, mere end en reel smerte over tabet af illusionerne.
Det er frygten og tabet af trygheden, samt tabet af det liv som ikke er levet, som giver de største fortvivlelser.

Så i stedet for at vågne hårdt og ubarmhjertigt af virkeligheden som banker på, så er det mere gavnligt arbejde bevidst på ens værdier og idealer, fremfor  at lade trygheden og forudsigeligheden, være den udøvende magt.

Det at forbyggelse og derved ansvaret i at forblive åben og aktiv skabende i sit eget liv. Det at få taget en “psykisk skrubbe kur”, så de døde erindringer bliver skrubbet af og erstattet af nyt liv.
Det gøres dog ikke uden af mærke frygt og frygten i at gå mod strømmen.
Det kræver mod at gå i mod ens tarv, det at forlade det velkendte og genkendelige.

For at gå sit hjertes vej,
må man bryde med sit følge og sin flok,
bryde med det man kender,
uden at kende succesraterne eller omkostningerne ved fiasko.
Ingen kan give dig om du er på rette vej, ingen kendemærker eller tilkendegivelser.

Så det er både svært og hårdt at gå efter sit hjertet, men gevinsten er et levende sanseligt liv, uden illusioner og bratte opvågninger, når man er faldet i den store søvn.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.