Supervision | Mads Vang Christensen

Supervision 

Supervision er en faglig lærings- og udviklings metode, der skal understøtte faglig udvikling og øge trivsel samt kvaliteten i jobbet, desuden er supervision rum for støtte og vejledning til at løse og opløse konflikter og svære situationer og oplevelser.

“Når noget ikke er helt som det skal være”

Supervision er et støttende rum for faglig sparring, faglig udvikling og indsigt. Supervision er ligeledes et rum for at få mere bevidsthed over egne reaktions-mønstre og uhensigtsmæssigt adfærd, både i forhold til sig selv men også i forhold til til relationer.
Supervision er også en god metode til, at få skilt oplevelser, opgaver og situationer fra i forhold til den du er.
Du er ikke dine oplevelser, du er heller ikke din fortid, men alt for ofte, føres vi væk fra den vi er og væk fra de grundlæggende værdier vi har, da ydere påvirkninger, ikke altid bliver fordøjet, før de næste krav og forventninger banker på. Faktisk er det ofte det som gør, at vi kommer til at hænge fast i de svære oplevelser, vi ikke helt for taget hånd om.
Hvilket betyder, at vi mister vores nærvær i nuet, hvilket igen betyder, at vi ikke har fat i de nødvendige resurser og deri står vi ikke ordenligt i os selv og ved vores grænser.
Vi kommer ofte til, at tænke på hvad vi skulle have gjort og sagt, er irriteret på os selv, i ikke at få gjort og sagt det vi i virkeligheden, skulle havde gjort. En negativ spiral som gør at man mister trivslen i jobbet, og vejen mod stress og udbrændthed kan blive en kendsgerning.
Supervision til mennesker, der arbejder med mennesker.
Mere end nogensinde bliver vi belastet af, at arbejde med mennesker i krise og mennesker på kanten af livet.
Supervision er en metode til, at bevare empatien, engagementet og lidenskaben for sit arbejde.
Når vi arbejder med mennesker i krise, eller mennesker på kanten af livet, møder vi ofte mennesker som er svært belastede og med psykiske forstyrrelser og lidelser. Mennesker med diagnoser, angstlidelser, stress, livstruende sygdomme, depression, psykiske lidelser, misbrug, aggressivt, selv-skadende og destruktivt adfærd.
Fælles for det at arbejde med mennesker i belastninger, så er det en kendsgerning, at vi bliver påvirkede af deres følelser, energier og belastninger. Og gør vi det godt, er det fordi vi har vores medmenneskelighed og vores empati i orden.
Det betyder, at vi kommer tæt på disse mennesker, og der er også dét som gør den store forskel, at de kommer i bedring, at de får bearbejdet deres tidligere traumer og hvad der ellers har skabt deres belastninger.
Men os der arbejder med belastede mennesker, bliver jo ved med, at møde nye mennesker som kommer, når de er sværest ramt, og siger farvel, når de ikke længere påvirker os negativt.
Det betyder igen, at vi altid står i det sværeste felt, vi arbejder konstant i traumefelt, hvor vi hjælper de ramte og vi bliver også ramt, rørt og rystet i dette felt. Derfor er supervision livsnødvendigt, hvis vi ikke skal miste vores håb for at gøre en forskel, miste vores engagement og lidenskab for at gøre en forskel for andre mennesker.
Jeg har givet supervision siden år 2000, har god erfaring med socialrådgivere, pædagoger, psykologer, sundhedsfaglig personale, og socialforvaltningen, min største faggruppe er psykoterapeuter og psykoterapeutstuderende som kommer fra flere af institutterne der høre under FaDP. Jeg kommer også gerne ud og afholder supervisions og temadage for institutioner og faggrupper.
Print Friendly, PDF & Email