Sundhedshjulet

Som mange ved, så går mange af mine modeller op op i cirkler og pyramider, 
og her er så en cirkel mere. Nemlig en sundhedscirkel, som har 4 kvadrater.
I tale, bliver det i psykologiske, filosofiske og alternative kredse, talt om krop sind og ånd, og på ganske ukompliceret vis, så når vi taler om ånd, så er det de store linjer i livet, mening med livet, formål, balance og energi i livet.

I denne sundhedsmodel har vi  miljø med, da det mere end nogensinde har indflydelse  på vores sundhed. Faktisk har det større indflydelse på vores sundhed end vi kan måle og veje. Men i disse år taler vi om robusthed, og af alle dårlige begreber og misforståelser på denne psykiske robusthed, så i denne kontekst, så har det den  betydning af har vi ikke en stærk karakter (den stærkeste hedder psykopat), så er vi påvirkelige af vores omgivelser. Men det som ikke kan måles, er de manglende påvirkninger, når vi ikke positivt påvirkes af kontakt, omsorg, medfølelse, forståelse, anerkendelse og hvad der ellers kommer ud af at være et socialt væsen med behov for social interaktion.
Kort sagt, vi kan måle de påvirkninger vi bliver udsat for, men ikke de manglende nødvendige påvirkninger vi har brug for. Og jo hvis vi kan tale om stress, depression, angst, spiseforstyrrelser, psykiske sygdomme, misbrug, kriminalitet og vold som symptomer på manglende social kontakt, men der kan være umådelige mange  faktore der spiller ind.

Men ellers måles hjulet indefra fra lav score og helt yderst kan man score højt, eks. så tager vi 1. ernæring, spiser jeg ringe og kun fastfood og slik og usunde sager, så scorer jeg kun en karakter, altså en prik i det inderste ind  imod midten, og er jeg super sund, så har jeg alle 10 karakterpoint og fylder cirklen helt ud på det ben  der hedder Ernæring.
Sådan går man hjulet igennem, fra 1 Ernæring til 12. natur og miljø. Det giver nogle koordinater på hver linje/tema, og scorer man lavt, så sætter man et ønsket koordinat for hvor man ønsker at være. Eks. Hvis jeg scorer lavt på motion, så ved  jeg hvordan det står til i dag, og hvis jeg sætter det til 3 som karakter/point, så er mit næste step, hvor jeg ønsker at være. Det kunne være eks. 7 og så går opgaven på at definerer hvad 7 er og hvordan jeg så kommer fra 3 til 7, og hvornår  jeg så ønsker at være på min 7 i motion.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.