Succes i livet kræver Visioner

Hvis vi ønsker succes i livet, så er kræver det at vi forlader tryghedens behov, da muligheden for succes ligger udenfor tryghedens havn.
Inden vi stævner ud i høj sø, er det nødvendigt, at til at se på hvad er det som driver værket og hvad er det vi ønsker at opnå i livet. 

Vi har basis behov, som betyder at vi skal kunne eksisterer, før vi begynder at kikke på hvordan vi ønsker at leve.
Når vi har basis behovene på plads, så kommer vi til de lidt mere egoistiske behov, som tit også er materielle og er lyststyret.  Endeligt så har vi også nogle åndelige behov, hvor af det ene er hvad ønsker jeg at opnå udviklingsmæssigt og det næste er hvad vil jeg bidrage med til verden. 

Dog kan vi blive forvirrede over alle de ønsker og drømme vi har for livet, og til sidst bliver de begravet, af en realistisk kritikker som dømmer alt som værende barnlige drømme. Men vi kan også opsætte nogle klare visioner for de forskellige områder i livet med de behov og ønsker som høre med. 

Det er livsområder i livet som selvfølgelig griber ind i hinanden, og de kan direkte være blokerende for hinanden hvis der er et livsområdet som undertrykkes eller udskydes. De kan beskrives som de følgende 12 livsområder. 

Visioner for livet 360°
 1. Helbred
  Sundhed og helbred er i høj kurs, både som selvisk ønske om at se godt ud, men også i ønsket om at leve længe uden skavanker og endeligt så har vi en del livsstilssygdomme som øger risikoen for hjertekarsygdomme. Så hvordan ønsker du dit helbred skal se ud, hvordan ser dine ønskevisioner ud for en sund krop?.
 2. Viden/læring/færdigheder 
  Vi skal lære resten af livet, dels for ikke at sakke bagud af udviklingen, men vigtigere er også at styrke vores sinds evner og vores færdigheder. Så det handler både om udvikling men også ønsker om, at kunne bestride opgaver og ansvarsområder. 
 3. Følelser EQ Følelsesmæssig Inteligens 
  Vi vokser gennem kriser og det er på følelsernes bekostning, at vi lære vores følelsesliv at kende. Det er også når vi kommer i gennem kriser, at vi modnes og kommer i kontakt med en følelsesmæssig bevidsthed og erfaring. Det er ofte situationer vi gerne ville havde været foruden. Dog er der meget vi kan sætte på den følelsesmæssige ønskeliste om enmer vi ønsker at kunne bestride. Det kunne være at være åben og ærlig omkring følelser, det kunne være at kunne løse konflikter i sig selv og med andre. Lige som det at komme i kontakt med de dybere følelser, som kærlighed, taknemmelige og en intens væren og følelse i at være i kontakt med naturen. 
 4. Værdier
  Vi har nogle grundværdier i os selv, som aldring ændre sig, men gennem udvikling kommer til syne og vi bliver mere og mere bevidste om at vi ikke leve uden at have vores værdier med eller intakte. Det er her vi sætter grænsen, det er her når vi har godt fat i vores værdier, at vi er klart til at bryde op for at stå op for os selv og det vi tror på. Ærlighed er en stærk værdi, som lever i de fleste af os. Dog er der andre som har andre værdier, som kan bryde med ærligheden. Empati, medfølelse og rummelighed for forskellighed er også stærke værdier. Værdier er også hvordan vi ønsker at leve livet, og hvordan vi er forbruger, er det økologi og dyrevelfærd? listen kan være lang. 
 5. Åndelige værdier og praksis 
  Åndelige værdier ligger tæt på værdier i livet, dog er de ofte lidt dybere og har mere med det store perspektiv, det er menneskesyn, det er taknemmelighed, det er ydmyghed, det at skabe glæde for andre, det er alt det som er større end end en selv. Og hvad gør man for at fastholde og udvikle disse værdier.  
 6. Kærlighedsliv parforholdet 
  Uden kærlighed går det ikke, eller svært er det, hvis ikke vi har vores basisbehov som et sund seksuelt parforhold med på bagsmækken. Måske er det det område i livet hvor der er flest bristede visioner/drømme, fordi man ikke har været tror mod disse drømme som ligger på dette område. Der er masser af værdier og oplevelser som høre med under et godt og sundt parforhold. En af de væsentlige årsager til at der sker brud og der er kampe, er misforståelser, fordi ingen får tager ansvar for visionerne og hvordan man praktisere sine værdier og går efter at udleve drømmende i parforholdet. 
 7. Forældrevisioner. 
  Ligesom i parforholdet, er det svært at komme overens i hvordan man skal være forældre, og det er ofte uoverenstemmelser nede på det lavpraktiske plan at der kommer store konflikter. Langt de fleste forældre har ikke sat en dagsorden op for hvordan de skal drive deres forældreskab, og hvilke værdier de ønsker for deres børn og måde de lære det videre på til børnene. Der er monster mange konflikter der kunne undgås, hvis der blev skrevet nogle fine visioner for børneopdragelse og hvordan det skulle være at både far og mor ombord på skibet M/S Forældre.
 8. Socialt liv 
  Visioner på det sociale liv, er også en nødvendighed, det er hér, hvis vi har gode og sunde relationer, at vi bliver tanket op med energi og livsglæde, fordi vi kan være os selv. Og kniber det med de gode relationer, så er det som der skal arbejdes på at få ind i livet. 
 9. Økonomi 
  Økonomien er meget vigtigt for at vi overhovedet kan eksisterer, så her kan visionerne godt have flere steps, fra almindelig hverdagsbehov på økonomien til visioner om overflod og rigdom. 
 10. Karriere 
  Det er her vi kan tale om vores ønsker for hvad vi vil opnå, det er status og magt, indflydelse, det er her pengene kommer ind, men i allerhøjeste grad også behovet for at udleve sine indre visioner og sin mission i livet. Hvorfor er jeg her? hvad er min mission for verden?. 
 11. Livskvalitet
  Livskvaliteten er værdien i dét vi gør det i, det er måden vi gør det på, det er det vi sætte pris på. Det er prikken over i et, det er når vi fuldkommer det vi er i og det vi tager på, indtager. 
 12. Livsvisioner
  Livsvisionerne er de ting vi ønsker at opnå inden vi skal herfra, det er det vi ønsker at bidrage til verden med.
  Det er de store linjer, de store drømme i livet, uden forbehold og begrænsninger. 

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.