Stress er meningsløshedens pris.

Vi lever i en foranderlig og omskiftelig verden-, vi skal være opstillingsparate-, vi skal være robuste og resultat orienteret, alt bliver målt og vejet, skemalagt og kontrolleret for at passe ind. Resultater tæller, tid er kostbar og alle performer. 
Et præsentationsprogram som alle hylder, et ego-program for de stærke, et program konverteret til kroner og øre, tal og statistik samt et stadigt større systemisk kontrolsystem, et program som er både er kortsigtet, og det er ikke særligt effektivt. 
Det er et mentalt program som hviler på praktisk logik, hvor det er det analytiske og kritiske sind, som gløder, og alt andet bliver undertrykt.
Kendsgerningerne melder sig dog, ingen kan præstere og levere det ypperste i et væk og slet ikke når de menneskelige resurser, som er det som skal bære os og i sidste ende levere varen, er blevet skåret bort som støj og mellemregninger som ikke giver direkte produktivitet.
Vi har fjerne det at være menneske, en reduktion til maskindele og tjenstlig adfærd.
 
Paradokset er, at alt som har betydning og som virkelig betyder noget og har værdi kan ikke sættes i Excel ark, alt som betyder noget, kan ikke måles og vejes i tal og statistik, men i følelser, mening, sammenhold og sammenhæng  og social trivsel.
Det betyder at vi bliver nødt til at genskabe en kultur som kan bære individet, da intet menneske kan bære sig alene, og er afhængig af relationer og fundamentalt at høre til.
“Mennesket før systemer”
Det at høre til er måske, det livsnødvendige fundament, som vi har så effektivt fået skåret bort i de individuelle bestræbelser på, at være en succes i os selv, på trods af den kendsgerning, at vi kan ikke være noget i os selv, men det er i mødet med andre at vi er noget for nogen.
Konsekvenserne er alarmerende, stress, depression, misbrug, mistillid, psykiske lidelser, udbrændthed, isolation og angst, og lige netop angst er den driver som skiller os ad. Angst er det som presser som individer, og angst er dét som er med i alle moderne sindslidelser, angst er det som til sidste lammer os og får os til at give op, når først vi ikke længere har kræfter til at præstere og yde i forhåbninger om at høre til.
 
Det at skabe en arbejds-kultur der kan bære individet, kræver at individet ønsker at være en del af kulturen, Det vil sige at kulturen skal være attraktivt, det skal give god mening for menig mand, at være med, der skal være mere i det end blot kroner og øre, hvilket også kommer helt nede på en 14. plads i prioriteringer i behov der er psykologisk relateret.
Det betyder at for at skabe en sund bæredygtig kultur, skal det give mening, og det skal hænge sammen, altså at vi ser på menneskelige værdier og måden vi producere og forbruger giver mening ikke bare for kunden, men har et minimalt forbrug af energi og resurser.
 
For at skabe sådan en kultur, så kræver det at lederne har de nødvendige lederegenskaber og forståelse for mennesker, og hvad eksistentielle værdier og mening er for en størrelse.
Desuden skal der være forståelse for hvad som binder folk sammen og hvad der skal til for at de kommitter sig til kulturen og organisationen.
 
Gennem mit arbejde med ledere og ledelsesrådgivning og undervisning på Essens Instituttet har jeg udviklet nogle ledelsesprincipper, som er gensidigt forbundet, og skaber rum for en naturlig holistisk udvikling hvor alle er med og alle bidrager til en sund arbejdskultur.
I den grafiske model, er det bygget op som en pyramide og deri illustræres det at vi må starte fra bunden af og det at starte med tillid er en grundlæggende nødvendighed. Ligeledes hvis vi følger de processuelle step på pyramiden, så kommer resultatet af sig selv.
 
Skab tillid 
Tillid og kendskab til hinandens verdener
tillid bygger på åbenhed, accept, pålidelighed, ærlighed
 
Skab plads
Plads til forskellighed, holdninger,
meninger, tværfaglighed
 
Skab læring
Nysgerrighed
mod på nye muligheder
lyst til læring og udvikling
 
Skab initiativer
Innovation, forbedringer,
forenkling, fremtidssikring
investeringer i personale
større formål og mening 
 
Skab resultater
Værdier, økonomi,
synlighed, tilfredshed,
menneskelige værdier
 
 
 
Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.