Stil ikke spørgsmål til mine handlinger.

Handling må have forkørselsret, hvis det skal hænge samme.

Handling skal belønnes, da enhver handling er et lederskab, en aktion mod eller for noget, et initiativ skabt indefra.
Handlinger er i grunden positive, da negative handlinger høre under reaktioner og gengæld.
Handlinger kan være forkerte, men hellere forkert handling gennem forsøg, end passivitet.
Det at være passiv hviler på frygt, uvidenhed eller handlekraften er blevet slået ned gennem opdragelse, kontrol og magt.
Vi kunne kalde det drab af selvstændighed.
Så skal vi vokse, så er det gennem handlinger mod trivsel og oplevelser, hvilket kræver mod. Så handlinger skal stimuleres gennem accept og anderkendelse, alt andet, som spørgsmål og misbilligelser, dræber Initiativet, skaberkraften, handlekraften og derved også livsdriften.

“Så skal du stille spørgsmål, så stil spørgsmål ved det som manglende…”

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.