Start med glæde og frihed, til at gøre og skabe.

Vi er så optaget af hvad vi har brug for og hvad vi mangler for at opnå tilfredshed i livet.
Hvad ville der ske, hvis vi startede med glæde og frihed?

Vi arbejder og knokler for at opnår tilfredshed og en hvis frihed i livet. Jo mere vi knokler desto længere væk syntes vi at komme væk fra os selv og vores værdier. Paradoksalt så er vores grundliggende værdier, noget vi bære i os og de ændres ikke. De kommer gerne frem, efter større kriser og vi bryder sammen af stress og udbrændthed.

En er vores grundliggende værdier er glæde og det er også vores inderste følelse og for at ramme den tone, er vi nød til at slippe afhængigheden og bindingerne til ydere værdier og relationer. Så når vi fjerner alt som ikke er vores autentiske interne virkelighed, så opstå der en vis frihed og en glæde ved at være til i denne verden. Altså en “væren i det som er” ubetinget af frygt og afhængighed.

Det betyder at enhver stræben efter noget ydre, giver en uvelkommen følgesvend, som hedder frygt, og dét er denne frygt som vokser og får os til at lukke af for vores grundliggende eksistens og vi bliver til stresset vildt. Vi mister vores styrke og mod til at gøre det som skal gøres. Ligeledes mister vi vores kreative skaberkraft, til at få tingene indrettet på et mere givtigt fundament hvor det er glæde, nærvær og frihed som er “De store chefer”.

Hvad skal der til, for at du er fri til at gøre og skabe?
Hvad hindre dig? Hvad skal fjernes?

Hvad skal der til, for at du har glæde i livet og i jobbet?
Hvad hindre dig? Hvad skal fjernes?

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.