Stå på jorden, når du møder konflikter.

Når vi skære helt ind til benet, så handler al konflikt om forskellighed og uvidenhed.

Forskellighed fordi konfliktens parter, står med hver deres vinkel, holdning, synspunkt  og holder fast på deres vinkel er den rigtige. Sådan er det, det er sådan jeg kender det, og derved er jeg tryg, du derimod er sådan, det kender jeg ikke, og derved føler jeg mig utryg. Det jeg kender og står for føles rigtigt og måske har jeg aldrig stillet spørgsmål, ved det jeg står for og det jeg kender. I virkeligheden ville du gøre dit bedste, for at skille dig ud, hvis alle var lige som dig.
Konflikter opstår når du er i din egen trygge verden og har en forudsætning om, at alle er til for dig og dit bedste.
Dog er konflikter medskabende og en vigtig forudsætning, for at optage flere sider af sig selv og derved udvikle sig, til at blive et større og mere rummeligt menneske.
Så for at blive bedre til at takle konflikterne, er der nogle gode spilleregler, som er værd at prøve at praktisere. Så det ikke bliver ødelæggende og destruktivt for dine relationer og forhold.

Det handler i alt sin enkelthed om at blive på jorden ligeværdigt. Hvilket betyder at:

  1. Undlad at vurdere på hvad der er godt eller skidt. Du hæver dig over jorden, når du gør dig til Dommer.  (husk forskellighederne mellem det kendte og det ukendte)
  2. Udlad at kritisere, det er nemt at kassere den anden part og dens synspunkter. Du skal stadig ikke hæve dig til Dommer.
  3. Udlad at bebrejde, heri gør du dig mindre, og ligger ansvaret over på den anden, som skal være heltstøbt og fejlfri.
  4. Undlad at hæve dig selv eller nedgøre din partner, så vil du forblive ansvarligt både for dig selv og for din relation og det giver på sigt respekt og en selvrespekt til dig selv.
  5. Undlad at generalisere, så som altid og aldrig, det er ikke sandt og det kaster kun skyld.
  6. Undlad at tale om fortid, fokuser på her og nu og fremad.
  7. Spørg ind til det du ikke ved og udlad at gætte og forstille dig, det du ikke ved.
  8. Tal for dig selv, sæt ord på dig og dit og udlad at pege fingere af modparten.
  9. Træk vejret ned i maven, jo mere ro jo mere tryghed skaber du.
  10. Udlad for alt i verden, at være vred, irriteret, frygtsom, når der skal tales om tingene, tag en pause hvis stemningen hæver sig truende.

Udlad at vurdere, kritisere, bebrejde, hæve dig selv eller nedgøre din partner”.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.