Spilleregler for det gode parforhold.

Spilleregler for det gode parforhold.

Det som kendetegner gode parforhold, er at de formår at fastholde kærligheden, de dyrker den og hinanden. Det er som om, at de ikke falder for alvoren og de genvordigheder, mange parforhold ryger ud i, hvor morskaben ryger overbord.
Det passer med mine egne antagelser om at selvhøjtideligheden er vores værste fjende og får den først fodfæste, ja så går det ned af bakke. Først forsvinder latteren, siden spændingen, lidenskaben og initiativerne.
De antagelser som er gjort omkring disse tilsyneladende tilfredse parforhold, er at de alle de samme egenskaber eller spilleregler omkring deres forhold.

De ser sådanne ud:

 • Kendskab til hinandens verden, fortæl og lyt til hinandens livshistorier.
  Det at kende hinandens historier og de lidelser vi har med i vores bagage, har stor betydning. Det er her vi gensidigt hjælper hinanden med at bære vores sorger. Når vi kan rumme hinandens sorger bliver livet lettere og der er stor taknemmelighed over at være rummet og det er medskabende for at kunne føle sig elsket. Det og så at være  mødt og forstået er nogle at de egenskaber som giver en dyb gensidig kærlighed. Desuden bliver det svært at føle sig ensom, når vi har en partner der kender vores liv og identitet, således at vi får den fornødne støtte og omsorg, når vi har brug for det.
 • Respekt for hinanden.
  Respekten er det som holder parforholdet i en sund og  kærlig ramme, for i samme sekund respekten ryger, ryger kærligheden også. Eller der bliver lukket af for de sunde følelserne. Så når er lukket af for følelserne, så bliver det de destruktive følelser der tager over, så er det den nedadgående spiral, der trækker os ned på et lavt niveau hvor der er og her findes der hverken respekt eller tillid.
 • Tilgiv hinanden, husk at række ud, give omsorg og tage imodTilgivelsen er måske noget at det vigtigste, eller måske ikke noget tilfælde, at kristendommen har det som et af deres kernebudskaber. Tilgivelse er at give slip på at vores partner skulle være noget andet end det han/hun er. Det er at slippe den spænding, den skuffelse som er opstået i os, over en eller anden forventning,  misforståelse eller konflikt, således at vi åbner op igen til vores kærlige følelser. Tilgivelse er også at kunne se bag om handlingen eller den manglende handling og forstå at vi kan snuble og det sjældent med fuld bevidsthed. Det er samtidig bevidstheden om at så længe vi ikke tilgiver vores partner, så er der to parter der bære lidelse gennem forurettethed og skyld og ingen har fat i det gode liv.
 • Husk det positive, dyrk de gode oplevelser.
  Livet spiller mellem forudsigelighed og foranderlighed, det er foranderlighederne som skaber nyt liv og hjerteblod til parforholdet. Det er at drage ud på nye oplevelser. At tage nye muligheder og interesser til sig. Noget at dyrke, noget at glæde sig samme over og ikke mindst noget at se frem til. Det er et aktivt og spændende liv som skabes af at tage ansvar for livet og samlivet.
 • Vi formen, dialog, planlægning af livet sammen.
  Et godt parforhold består at 3 dele; Du, jeg og vi. Vi kan ikke være et vi, uden et du og jeg. Det er i vores dynamik imellem os der skaber vores vi, jo mere vi giver hinanden plads jo mere rummeligt bliver forholdet. Denne rummelighed gør at vi kan 1) hvile i vores forhold, 2) jo mindre syntes at skulle hentes udenfor forholdet. Dette gør at forholdet bliver den højeste myndighed for at livet leves. Deri er dialogen omkring forholdet og parterne i højsæde og planlægning en nødvendighed for at komme ud i hjørnerne af mulighederne og der hvor drømme og handling mødes.
 • Konstruktiv diskussion, dialog i stedet for at tale, lyt mere end du taler.
  Når respekten er etableret, så er det ikke længere tale for sin ret, men en dialog omkring rammer og muligheder. Det er ikke så meget spørgsmålet om individets ret og frihed, men hvordan vi kommer omkring begge individer, ud fra de ønsker og muligheder der er tilstedet. Det er ligeledes gennem dialog vi har opdaget at vores inderste værdier er overvejende ens og deri kender vi retningen i mod disse værdier. Vi er på vej mod fælles mål og vi dyrker værdierne undervejs, så frygten for knaphed og begrænsningerne er mindre.
 • Acceptere indflydelse
  Parforholdet er afgivelse af suverænitet og enevælde. Klart vi skal kunne samarbejde om det som skal ske og være en del af vores samliv. Det er måden vi giver hinanden plads på, som har indflydelse på at vi ser mere på hvad vi har end hvad vi ikke har og ikke kan leve uden. Så når vi har godt fat i vores fælles værdier, så er der også både accept og forståelse for at afgive lidt lederskab fra sig.
 • Effektiv genforening.
  Det er ikke konflikterne der skiller os endeligt ad. Det er det at vi ikke kommer helt tilbage efter konflikterne, det er at vi bliver sårbare for så at beskytte os og lukke af for yderligere smerte. Det er det, ikke turde at hengive os og give fuldstændig slip for så at få smeltet ”konfliktens forfrysninger” bort. Mange skilte parforhold hævder at de voksede fra hinanden, men det passer ikke, de voksende ikke sammen, eller blev til en enhed en gang i mellem.
 • Undgå fastlåshed.
  Stædighed giver måske en vis fastholdelse, på samme måde som stolthed, men det giver intet hvis det er op imod din partner. Andet end, en forlængelse af undgåelse af kærlighed, nærhed og intimitet. Det er meget vigtigt, at der ikke går for lang tid i at genskabe den gode kontakt. Det er som om at vi her får skabt nogle lag af tomhed eller ensomhed som kan være medskabende til at nærheden ikke bliver lige så intens.
 • Intensivitet, intimitet, dynamik, god energi.
  Det er lidenskaben og passionen der er den store drivkraft i det gode parforhold. Det er at få skabt en god og intensiv kontakt. Det gøres ved hjælp at få trukket sig tilbage og være i hvile i sig selv, for så at komme tilbage på banen, for så at tage hånd om ”Glædernes tag selv bord”. Jo tættere kontakt vi har til følelserne og jo mere vi også dyrker vores forskelligheder jo mere dynamik har vi.
 • Eksperimenterende liv og sexliv.
  Skift til at tage initiativet til nye oplevelser og horisonter, så der er balance mellem at give og modtage samtidig med at både livet og sexlivet ikke blot er en gentagelse. Det er det som skaber nyt liv og modet som det kræver, stå tæt til de inderste dybe følelser.

  Så leg med lidenskaben, det er det som give livsfylde og en dyb tilfredshed både med os selv og med vores partner.
 • At kunne tale åbent om oplevelser, synspunkter og meninger.
  Dette gælder både de positive såvel negative, der er nemlig plads til at kunne være forskellige. Grundlaget skal være at kunne kommunikere ordenligt og respektfuldt på denne måde er der ingen frygt for at blive kasseret for sine meninger og synspunkter. Kun ved at kunne tale åbent omkring tingene, bliver det muligt at vokse med synspunkterne, eller at de udvider sig til et bredere syn hvor det kan ses i en bredere perspektiv.
 • Brug tid sammen, både i gøremål og i bare at være sammen.
  Når samværet har stor værdi, så bliver tiden sammen også af stor værdi, det bliver lidt sjovere at gøre tingene sammen, både det som skal gøres og det som vi nyder at gøre. Der er tendenser til at de parforhold der holder disse egenskaber, formår mere at nyde tingene, så som at lave mad sammen. Det er med holdningen om at nyde det som er lige her og nu og at det handler om at elske det som er, frem for at kikke efter det som ikke er. Så det er samværet der skaber den grundlæggende værdi og det som kommer med ind over ligeledes få lyset af denne værdi.
 • Fed back, bekræft hinandens positive handlinger.
  Hvis ikke du har noget positivt at sige, bør du tie stille. Sådan kunne det lyde, det skal ikke høres sådanne, i og med at vi er blevet enige om at der plads både til negative og positive ytringer. Men det skal ses i den kontekst at der er altid en positiv vinkel og bekræftelse til vores partner. Hver en handling ligger der positive intentioner bag ved, så ved at vi ser både handlingen, og tanken bag ved, er positivt selvforstærkende.

  Det er denne anerkendelse som gør at vi bliver ved med at gøre noget for hinanden, netop fordi vi ved at vores partner sætter pris på vores handlinger og det vi bringer ind i forholdet.
 • Humor, det skal være sjov at være til.
  Hvis glæde er vores grundtone så må humor være rytmen. Jeg kunne fristes til at spørge om hvad som kommer først humoren eller parforholdet?, jeg tror på at alle har vi tonerne i os, det handler mest om hvordan vi forholder os til hinanden i forholdet. Det om vi bevare åbenheden til en hjertelig tone, som glæde og humor er, eller vi lukker af frygt for at blive skuffede.
 • Dækkede Behov.
  Hvis vi får dækket vores behov, som behovet for; nærhed, kærlighed, forståelse, seksualitet, den følelsesmæssige kontakt, respekten, oplevelser, frihed, fred, inspiration og måske en god film ;O), så er der muligt at have en dyb tilfredshed i nuet og så har vi fat i livet og dets goder og kikker ikke efter andet og andre muligheder.
 • Hav et minimum af fast rutiner.
  Det er rutinerne der dræber dig første gang. Det er fint med rutiner omkring måderne vi kommer omkring vores gøremål, men det er graden af rutinerne som dræber, at vi kender dagens indhold i morgen fordi, sådan var det også i sidste uge og ugen før.
Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.