Seksuel bevidsthed

“Seksualitet er både livets køkken
hvor alverdens retter tilberedes og fortæres.” 

Lever du for at spise, eller spiser du for at leve? Det er en filosofisk sætning, som har levet siden tidernes morgen og alt afhængig hvilken livsskole, har det forskellig betydning. På den ene side har vi en storisk tilgang til livet hvor vi skal have selvkontrol og ikke så meget begær og slinger og på den modsatte eksistentielle side, så handler det om at nyde, mens vi er i live.
På samme måde kan vi tale om sex, vi har sex som basisbehov og noget som skal ordnes og vi kan gøre det til et hovedfag i livet. Hvis vi skal have lidt mere bevidsthed på så taler vi om seksualitet, som både er en følelse, en energi, en drift og et dybereliggende liv, som er ubetinget. Vi er seksuelle væsner om vi er i forhold eller ej, selvfølgelig er det nemmere at være i kontakt med, når vi er sammen med et andet menneske, men det er også nemmere at være glad og munter sammen med andre.

Seksualitet er måske kongevejen til en større selvbevidsthed.
Seksualiteten er uden sammenligning livsbekræftende og berigende, og ligesom aggressivitet, har den kræfter til at rive alt op, som ikke er forbundet til livets energi og dynamik. Det betyder at vi mister den normale dagsbevidsthed, vores ego slipper sit tag i os og forsvinder, sammen med fornuften, kontrollen, samt det tillærte/tilpassede og efterlader os i en anden og mere sårbar tilstand. Derfor er det en sårbar og meget svær kunst, at overgive sig til en ubekendt størrelse, som for hvis endelige er ukendt og måske helt uden afslutning. Forstået på den måde, at ingen kan sige at nu har de kortlagt hele det seksuelle landkort, da det er uendeligt på samme måde som ånd for hvis endelige opløses i uendelige og det som betegnes som evigt.

Så seksualitet er en udviklingsvej, på samme måde som spiritualitet og åndelig praksis, fra det ubevidste instinktive til det oplyste transpersonlige væren ét med hele universet. Der er mange veje til at blive oplyst og et helt menneske og hvis vi kigger lidt på det, så må den seksuelle vej være nemmere end afholdenhed, faste og askese. Det virker mere naturligt og da det er en drift så er der mere energi som arbejder med, end at forsøge at tæmme energien i sig, da det bliver til undertrykkelse og der ved en masse regler og dogmer som i sidste ende er religioner. Og end ikke i religioner og  hos deres høje lærde, er seksualitet forsvundet, tværtimod, det kommer ud og i værste tilfælde som primitive overgreb, med smerte, skyld og skam og forkastelse og nedgørelse.

Seksualitet er også kærlighed, som også ligger inde i alle skoler og religioner, og et sted i dybet er disse energier forbundet som et hele.
Bedste måde at beskrive det som er, havet og bølgerne. Hvor havet er kærligheden og bølger og strømninger er seksualitetens energi. Og selvfølgelig er det muligt at lave en “havn”, hvor der ikke er bølger, eller krusninger på vandet, men kun den rene kærlighed og det kan vel logiske bedst beskrives som et kloster.

Så hvis vi skal starte den seksuelle bevidsthed, så er vi nødt til at se på hvordan vi har indrettet os som menneske, hvad består vi af, og hvis vi er for meget i vores persona/personlighed, i vores identitet, ja så er vi adskilte for vores følelser og seksuelle energi. Vores personlighed er mere vores tilpassede jeg, hvor vi har lært at lukke ned for følelser og eksplosivt temperament. Vi er så at sige; mere i en båd end i kontakt med vandet, strømningerne og bølgerne. hvor båden er beskyttelse og et direkte værn mod at komme i kontakt med vandet.
Så hvis vi ønsker at foretage en rejse i seksualitet og bevidsthed, så bliver vi nødt til at skille os af med båden, eller lade den blive i havnen. Hvorefter vi selv svømmer ud, eller starter med at turde at komme i kontakt med vandet og det at blive våd.
Første skridt er at overgive sig og slippe paraderne og alle fordommene, alle tillærte overbevisninger om hvordan verden ser ud- og hvad som er godt eller skidt. Det er ikke nemt, men det første er at blive bevidst om at vores sind holder stædigt fast i de vi kender og tror på. Så det gælder om at stille spørgsmål ved de handlinger som vi foretager os. Tjener dette mine bestræbelser på at at være  en nærværende, sensuelt og kærligt væsen?

Næste skridt er at se på hvad fremmer den seksuelle bevidsthed og hvad hæmmer den?
Alt for ofte er det vores frygt eller skyld der sætter dagsordenen for vores handlinger og ikke mindst spærre for de handlinger vi inderst inde ønsker os, hvis vi følte at vi havde fortjent det.
Så hvis vi smider frygt, skyld og skam ud af direktørstolen, og sætte seksualiteten i stolen, for at få den til at sætte ord på det som har værdi og tjener både den seksuelle puls og kærligheden.

En måde at få sat rammer om den seksuelle bevidsthed på, er at skrive en kontrakt enten med sig selv eller sin partner, om hvilke discipliner som skal være omkring denne seksuelle årvågne bevidsthed.

 1. Nærvær
 2. daglig seksuel kontakt
 3. ro og balance
 4. ikke dømmende/fordømmende tale
 5. meditation, fordybelse
 6. kropsberøring, massage
 7. åben dialog og kommunikation
 8. medfølelse og tilgivelse
 9. respekt
 10. fornyelse, læring og opdagelser
 11. udfordringer, seksuelle, legende, kreative udfoldelse samt “giv slip på kontrollen øvelser”
 12. Studier i seksualitetens mangfoldighed
 13. føre seksuelle drømmedagbog
 14. skrive breve til hinanden
 15. sund krop, sund spise, sunde interesser.

Vigtigst er måske at vide at seksualitet ikke har meget med sex at gøre, men en energi som skal beriges og næres og mest af alt; fjerne alt det som skygger for denne energi.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.