Seksualitetens DNA

 1. Ægte seksualitet er forbundet med den skabende kraft og derved er det mere leg, liv og lidenskab end den biologiske og fysiske sex.
 2. Seksualitet er en energi strømning i vores ubevidste ocean. Sammen med kreative energi, snor de sig sammen som DNA tråde, i vores univers. Seksualitet sammen med denne kreative og skabende kraft er kærlighedens og livets essens.
 3. Den seksuelle kraft er større end individet, det vil sige, at vi skal overgive os til en større kraft, end den kraft som vi forsøger at strukturere og organisere os med (den logiske analytiske struktur).
 4. Når vi har fat i vores seksualitet, er vi årvågen, vi mærker dét som livets puls, som både er den seksuelle og den skabende energi.
  I denne vågne bevidsthed har vi fat i lidenskab, passion, interesse, entusiasme.
 5. Seksualitet er den underliggende drivkraft for alt liv, det er naturen drivkraft og denne kraft er vi en del af. Åbner vi op følelsesmæssigt, så kommer vi i kontakt med denne kraft. Mange er bange for at åbne op for denne slumrende kraft, fordi den er stærk og ved længervarende undertrykkelse af denne energi, kommer den faretrugende til at vælte “det undertrykkende styre af pinden”,
  som når en slange skifter ham.
 6. Seksualitet er i den reneste form hellig. Det er her alting har sit udspring, biologisk, fysisk, følelsesmæssigt og åndeligt. Jo mere vi priser seksualiteten,
  jo mere vil vi priser vi livet og livets skabelse.
 7. Vi kan i dag, skabe liv uden seksualitet, men liv uden seksualitet, er ikke genskabende. Seksualitet er vores grundlæggende natur og det er i den, vi alle er født, vi er født i denne seksuelle energi og vi stræber hele livet om at blive ét med denne energi igen.
 8. Seksualitet er en dans mellem kødets fysik og åndens sammensmeltning, det er ophævelse, af grænser mellem egoets tvangsmæssige adskillelse. Seksualitet er hvor 2 sjæle bliver forbundet i ånd.
 9. Seksuel undertrykkelse skaber neuroser og modstand mod undertrykkelse og derved også modstand mod magt og alt hvad der kunne minde om magt og autoriteter.
 10. Al undertrykkelse af seksualitet skaber angst og frygt, det er i dette felt vi møder alle de psykiske og mentale lidelser.
 11. I den seksuelle undertrykkelse, opstår den modsatrettet energi som er aggression. Aggression er forsvarets angreb, som er ønsket at knuse det undertrykkende, som er en naturligt proces mod den manglende livsgivende seksualitet.
 12. I den undertrykte seksualitet, opstår der en anden DNA, som er “Destruktionens DNA” som er angst, som er ubundet sammen med aggressionens modstand, mod det som ikke er skabende og givende.
 13. Ofte er der uro forbundet med seksualitet, det er en del af den undertrykkelse, som har været forbundet seksualitet med skam og skyld. Så i den forbindelse er der ofte dårlig samvittighed, forbundet med nydelse og i forsøget på at overgive sig til den seksuelle kraft.
 14. Al vold og destruktivitet er født, i denne mangeltilstand af seksualitet.
 15. Al stræben, er forbundet med en sult efter at gen-opløses i denne grænseløse tilstand af seksualitetens og åndens uendelighed.
 16. I seksualitetens kraftfelt er kimen til helbredelse og fornyelse af vitalitet.
Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.