Shamanistiske leveregler

Jeg vender ofte mine studier og min søgen efter inspiration mod Shamanismen og Budhismen. Den væsentlige årsag er at begge traditioner/religioner er, at de har mange års visdom med sig, modsat psykologien og Eksistentialismen, som begge er et par unge gutter på henholdsvis 120 år og 210 år. Hvorimod Budhismen er 2500 år og Shamanismen har rødder som går 40.000 år tilbage. En anden væsentlig grund er at både Budhismen og Shamanisme er befriet af fag-jargon og en farlig masse kloge ord og begreber, det er mere i et sprog som alle kan være med i. Det er også i dybere sprog, som taler mere til kroppen, næsten som at ordene allerede var bosiddende i vores eget hjerte.
En genklang med en dybere bevist jeg, i vores indre-, en tale direkte til ens krop og ikke til sindet og fornuften.
Når vi taler om Shamanisme, så er det en helhedsorienteret natur religion, som ser, at alting har en iboende sjæl eller ånd. Det betyder at man behandler alting og alle levende væsner med respekt.
Hvilket alene det, kunne være på sin plads i disse klimatider, at få kigget på.
Jeg holder meget af den tanke at de takker de dyr de skyder, og alt hvad der findes på dyret bliver brugt.
Måske et klart billedet på hvor forskellige mentaliseringer der er, mellem et naturfolk og et mere moderne menneske tænker og handler.
Og skulle vi i forhold til mental sundhed, personlige-, sociale-, spirituelle og endeligt globale værdier, så var det måske at skue til den ydmyghed og taknemmelighed, der er i at leve i pagt med naturen, og hvis vi skal have en plads i den i fremtiden.
Noget tyder nemlig på, at vi nok skal nå at udslette os selv, før jorden går under, og hvad naturen angår, ja så skal den nok genoprejse sig, indenfor blot en menneskealdre.
Nogle af de leveregler som springer ud af Shamanismen er lidt som kristendommens 10 bud, men som det lyder, er kristendommen allerede smittet med fordømmelse og forsøger, at rense dét fordømte i os og ser os som værende skyldige. Hvor der både i Shamanismen og Buddhismen er et ubesmittet og peget på det iboende naturligt hjerte som er grundliggende godt. Disse af Shamanismens leveregler er på mange måder en højt udviklet etisk bevidsthed, som for hvis bevisthed, vi er nødt til at vække i os, for at kunne se ud over vores egen næse.
De Shamanistiske leveregler er:
 1. Stig op med solen for at bede. Bed alene og bed ofte. Den Store Ånd vil høre dig, for det du siger højt.
 2. Vær tolerant over for dem, der har mistet sin sjæl. Alle negative følelser som uvidenhed, vrede, indbildskhed, jalousi og grådighed stammer fra en tabt sjæl.
 3. Søg efter din egen vej og dit eget formål i livet. Lad ikke andres livs-formål forføre dig og forsøg ikke at gøre det til dit, da din vej er din og din alene. Andre kan gå med dig, men ingen kan gå foran og vise dig din vej.
 4. Behandl dine gæster med stor overvejelse. Altid betjene dem med den bedste mad, giv dem den bedste seng og behandle dem med respekt.
 5. Tag ikke, hvad der ikke er dit, hverken fra en person eller et fællesskab. Det er dig ikke fortjent eller givet.
 6. Respekter alle ting lige, hvad enten det er en person eller en plante.
 7. Respekter andres tanker, ønsker og ord. Aldrig afbryde et andet menneske, ej heller gør grin eller lave ansigter af andre, tillad andre at havde deres meninger og deres eget personlige udtryk.
 8. Tal aldrig om andre på en dårlig måde. Den negative energi, som du lægger ud i universet, vil formere sig, og den vender tilbage til dig.
 9. Vi laver alle fejl og alle fejl kan tilgives.
 10. Vær god ved dig selv, først og fremmest. Du kan ikke pleje og hjælpe andre, hvis du ikke kan pleje og hjælpe dig selv først.
 11. Respekter andre religiøse overbevisninger. Påtving ikke din tro på andre.
 12. Del din lykke med andre. Deltage i velgørenheder, gør dit bedste for dem som har brug for det.
 13. Negative tanker forårsager sygdom i sindet, krop og ånd. Praktiser et optimistisk og positivt sind.
 14. Naturen er ikke til for os, den er en del af os. Dyr, planter og andre levende væsener er alle, en del af din familie.
 15. Børn er frø til vores fremtid. Plant kærlighed i deres hjerter og vand dem med visdom og livets lektioner. Når de dyrkes, giver det dem plads til at vokse.
 16. Gør ikke skade på andre, giften af den smerte du påføre andre vil vende tilbage til dig.
 17. Vær altid ærlig og sandfærdig. Ærlighed er testen af ens vilje i dette univers.
 18. Hold dig afbalanceret. Dit mentale selv, åndeligt selv, følelsesmæssigt selv og fysisk selv-behov skal være stærk, ren og sund. Træn kroppen, for at styrke sindet. udvid din åndelige bevidsthed, for at helbrede dine følelsesmæssige lidelser.
 19. Lav bevidste beslutninger om hvem du vil være og hvordan du vil reagere. Tag ansvar for din handlinger.
 20. Respekter andres privatliv og deres personlige space. Rør ikke andre persons personlige ejendomme, især hellige og religiøse objekter. Dette er forbudt.
Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.