Sæt rammen for succes, forbedring og dét at lykkes.

Uanset om du er elitesoldat, leder, iværksætter eller lønmodtager, så er det nødvendigt at tage det fulde ansvar på egne dine skuldre. Vores trivsel og vores liv og fremtid er ene og alene ens eget ansvar. Et ansvar som bedst kan beskrives som ens personlige lederskab. Alle ønsker succes i livet, alle stræber efter kærlighed og anerkendelse, Dem som ikke gør det, har mistet sig selv eller håbet. gennem svigt, frygt, tab eller er faldet og har slået sig i bestræbelserne på at lykkes.  Nuvel beskrivelsen af succes og det at lykkes, findes der masser af forskellige vinkler på. Behovene er forskellige ligesom ønskerne kan være det, men det ændre ikke at på at hvis vi lykkes et sted, så vokser vi og vi er fri af frygt, så ønsker vi at tage næste skridt mod næste udviklingsniveau.

Det kan dog være svært at sætte formel på hvordan et lederskab skal sættes sammen, når den sikre og trygge base bliver for lille eller ønskerne for udvikling skal sættes i gang.

Der er dog nogle helt klare evner og indstilling til tingene, som går igen ved en hvert succesfuldt lederskab mod det vi ønsker at skabe os.

Vær positivt indstillet
Vi er drevet af lyst og alt som behager os, vi ønsker det bedste og trives ikke når tingene er svære. Så hvis vi ikke kan se det positive og gevinds terne i det vi fortager os, så opstår der en naturlig modstand i os. Denne modstand er stærk og kan nemt trække på “overlevelses kræfterne” i os, og vores sind skal nok finde andre veje, end at tage fat om dét, som vi i første omgang tænkte kunne være en mulighed for at skabe eller virke igennem.

Så ved at holde fokus på det ønskede og tage de bump på vejen, og forblive positivt indstillet mod det som måtte give mening, er en forudsætning for at komme sikkert frem. Det betyder også at holde negative tanker nede og ikke lade dem få næring fra frygten.

Tro på sagen
Tro er ligesom den positive indstilling, en stærk faktor i vores vilje til at overleve og komme i mål. Faktisk så er det vores stærkeste resurse, for så længe vi tror, så længe har vi også fat i vilje til at overleve. Det ved vi har forskningen fra koncentrationslejre, at Dem som troede, at de nok skulle komme igennem trængslerne, og som et højt formål med, at de overlevede, så de kunne fortælle verden, om hvor forfærdeligt det stod til. De klarede sig mirakuløst og enten slap ud eller overlevede til frigivelse. Hvor imod dem som mistede troen og håbet, næsten døden i samme åndedrag at de slap troen og håbet.

Så hvis du ikke tror på sagen, forholdet, jobbets funktion, muligheden, så giv slip, find en anden vej, et andet og mere meningsfuldt sted at udleve dit liv og sine værdier. Intet dræner mere end at være i noget, alene for trygheden, pengene og sikkert også derfor at 80% af stress udløses, da det er automatik og uden passion, formål og entusiasme.

Gør dit bedste
Der er et punkt på vejen mod det vi arbejder på, hvor hvis vi gør vores bedste og vi ikke kan gøre mere, så har det mindre betydning om vi ikke når i mål. Men at der er en høj tilfredsstillelse ved at havde givet sit bedste og hvis projektet eller forholdet, ikke klare sig, så kan vi give slip med værdighed, fordi vi gav vores bedste og alt hvad som var indenfor vores egen kontrol.

Det er når vi ikke giver vores bedste, at vi let kommet til at sidde tilbage og søge i fortiden om vi kunne havde gjort andreledes. Lidt paradoksalt, kunne vi sige at den energi vi ikke brugte på at gøre vores bedste, bruger vi så på at tænke os selv ihjel, på hvad vi kunne havde gjort anderledes, og “hvis” og “hvis bare jeg havde…”

Så gør dit bedste og så længe du handler på tingene, er der ikke tid til at tøve, at miste fokus, at blive distraheret.

 

Invester i din fremtid
Verden er konstant i forandring, og ingen kan vide sig sikker på om hvordan tingene er i morgen. Teknologien overhaler mennesket konstant, det som tog mange timer for et år siden, eks. på computer at leve, kan leveres med et klik i en ny opdatering. Boligpriser går op og ned, nærmest som var det russisk roulette, arbejdspladser ryger af sted til Indien, og selv typer af job bliver forældet, som var vi programmer med udløbsdato på. Vi nøjes ikke i dag med kun en uddannelse og forbliver i faget på sammen jobfunktion til vi skal på pension, vi uddanner os løbende og skifter arbejdsliv mere end tidligere tider. Det betyder også at hvis vi invester i os selv, i vores faglighed, i viden og færdigheder, så er vi mere værd i morgen end i dag. Det gør at vi forbliver levende og har lettere adgang til at mærke livet, passionen og lidenskaben. Hvilket i alt sin enkelthed betyder at vi ikke frygter fremtidens forandringer, nye udfordringer og nye muligheder og det gør levende, attraktive, tiltrækkende og værdifulde.

 

Et kærligt fundament
Uanset hvor dygtig du er og du er i eliten indenfor dit felt, så kan du ikke stå stærkt på den lange bane, hvis ikke du har dit fundament i orden. Med fundamentet mener jeg at have en kærlig og accepterende partner som elsker dig og støtter dig i det du ønsker og stræber imod. Selvfølgelig kan vi står stærkest uden bånd og alene i nuet, det er nemt at drage i krig uden kærlighed hjemme. Men på sigt drænes vi gennem vores behov for nærhed og det at være elsket, alt mister mening og formål over tid, hvis vi ikke har vores basisbehov dækket.

Så har vi vores base i orden og føler os elsket og vores handlinger accepteret, så får vi en dybere kraft til, at stå imod udfordringer og et større ønske om at få succes, således at der kan skabes de bedste vækstbetingelser omkring vores base og vores kærlighedsforhold.

 

Tid til refleksion
Vi er mere end nogensinde påvirket af den ydre verden, det betyder at vi ofte mister os selv, eller vores indre fokus, på “hvem er jeg og har jeg fat i mit autentiske jeg?”, “hvordan har jeg det?”, “er jeg tilfreds med hvem jeg er?” og “hvordan mit liv ser ud?” og ikke mindst “Er jeg på vej i den rigtige retning?”. Disse spørgsmål og mange andre kan vi ikke stille os selv, i feltet med andre da vi er påvirket af deres energi og de værdier som udspilles i disse sociale rammer. Vi er nødt til at trække os ud af de sociale relationer, familien, parforholdet for at kunne blive tømt, for den sociale støj og de tusindevis af indtryk og påvirkninger vi rammes af hver dag, hver time. Det tager tid at tømme sindet, og først når vi rammer “grundtonen” af hvem vi er, er det muligt at få klarhed over vores situation, status, følelser, relationer, værdier og om vi er på sporet og om det går i den rigtige retning.

Ærlige sparrings partner
Vi lever i en narcissistisk verden, hvor der let klappes ryg, og alt hvad vi fortager os bliver bekræftet som værende helt i top og super i orden. Der bliver ikke sparret på superlativerne, det er naturligvis positivt og meget trygt, men det giver ikke rigtigt noget, og mange forstå ikke hvorfor de ikke kan tage imod disse fine bekræftelser til sig. At de positive bemærkninger ikke optages i organismen, det at det bliver til selvværd og tæller med i ens egen selvforståelse. Når det er sådan er det fordi det er sagt og kommunikeret ud fra et ikke dybt og nærværende sted. Herfra er det ikke troværdigt og det ligger ligesom i kortene at hvis jeg klør dig på ryggen så klør du mig. Det er her det bliver tomt og glorie-pudsning og vi taber mere energi på samvær på dette plan, end hvis vi var alene og i nærkontakt med os selv.

Derfor er det vigtigt at have en gruppe af sparringspartnere, for hvis formål står på at spejle hinanden og være ærlige og turde at give konstruktivt kritik. Særligt hvis vi har mistes os selv og flyver lidt for meget uden jordforbindelse. Og der går historiefortælling i den i stedet for at have fat i følelserne.

Sådanne grupper er værdifulde og med tiden bliver de kun mere værd, da man så kender hinanden fra tider med nedgang og optur, skilsmisse og dødsfald.

Det kan være erhvervsrettet, det kan være en mandegruppe, udviklingsgruppe, ja en gruppe af parforhold som mødes ærligt og måske endda rejser sammen, men vigtigst er det at det er på et ærligt og åbent fundament.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.