Relationsuddannelsen

Relationsuddannelse
Lederskab – Relationer – Kommitment –

Få en uddannelse, der giver dig format til at tage det fulde lederskab over dit liv-,
dine relationer og dit virke, samtidig med at du får de stærkeste kompetencer til at skabe forandringer for andre, i relationer, i teams og i organisationer.

 

Relationspraktiker

Styrk dine forhold og opnå personlig vækst!

Ønsker du at skabe dybere og mere meningsfulde forbindelser i dit liv?
Vil du forbedre dine kommunikationsevner, løse konflikter med lethed og opnå større selvindsigt?
Så er vores relationsuddannelse med fokus på personlig udvikling, vejen til et berigende og tilfredsstillende liv!

Vores uddannelsesprogram er sammensat af de bedste værktøjer, modeller og teorier fra vores mangeårig erfaring inden for psykoterapeutisk uddannelser, undervisning, psykoterapi, coaching, ledelse og forfatterskab.
Gennem praktiske øvelser og praksis opnår du den nødvendige forståelse og indsigt til at styrke dine relationer og nærvær.

Hvad kan du forvente af vores relationsuddannelse?

Vi har professionelt arbejdet med mennesker i 27 år gennem terapi, organisationsudvikling, ledelse, coaching og har siden 2012 drevet vores eget uddannelsesinstitut.

Vi giver dig praktiske og effektive værktøjer, der hjælper dig med at forbedre din kommunikation, håndtere konflikter konstruktivt og opbygge sunde relationer. Disse værktøjer er designet til at blive anvendt i praksis på både personligt, relationelt, i parforhold, i teams og organisatorisk niveau.

Du får evidensbaseret viden, og vi arbejder ud fra den nyeste forskning.
Du får indsigt i udviklingspsykologi, tilknytningsteori, eksistenspsykologi, følelsesmæssig og social intelligens samt vores egne essensmodeller om bevidsthed, behov, formål og kommunikation.

Vi kunne havde kaldt vores uddannelse for relations-terapeut uddannelse eller parterapeut uddannelse, men det er for smalt, da vi i dag alle er udfordret på det relationelle plan og arbejdsmarked har især brug for ekspertise når det kommer til relationer, formål, motivation og trivsel på arbejdspladsen.

Personlig fokus og formål

Vi tager udgangspunkt i hver enkelt studerendes mål og ønsker for deres individuelle rejse, så det bliver en integreret del af undervisningen. Dette gør uddannelsen til en stærkt personlig udviklende og transformerende oplevelse.

Støttende fællesskab: Vores uddannelse giver dig også mulighed for at være en del af et støttende fællesskab af ligesindede individer, der deler din rejse mod bedre relationer og personlig vækst. Du vil finde støtte, inspiration og nye perspektiver i dette fællesskab, som vil bidrage til din udvikling.

Tag det første skridt mod at skabe et mere givende og berigende liv med vores relationsuddannelse med fokus på personlig udvikling. Tilmeld dig i dag og åbn dørene til en dybere forståelse af dig selv og mennesket generelt.

 

Sæt dig i førersædet og styrk dig selv og dine relationer.

Relationspraktiker-uddannelsen handler om at udvikle dit personlige lederskab og styrke dine relationer i alle livets områder. Fra dine nære relationer til partner, familie og venner til dit arbejdsliv.

Du vil opnå større selvindsigt, mod til at tage ansvar og evnen til at skabe nærværende relationer. Nøgleordene for dette år er lederskab, ansvar, kontakt, relationer, nærvær, engagement, bevidsthed, etik, helhed og refleksion.

 

Personligt og professionelt udbytte

Dit personlige udbytte:

 • Styrket personligt lederskab
 • Øget selvindsigt, empati og medfølelse
 • Forbedret selvværd og selvtillid
 • Mod og kendskab til dine livsværdier
 • Træning i nærvær, opmærksomhed og ansvar
 • Styrket troværdighed, ærlighed og sociale relationer
 • Indsigt i praktisk orienteret psykologi

 


Relationspraktiker – Din Personlige Lederskab Grunduddannelse

Relationspraktiker handler om selvledelse og selvindsigt. Fokus er på dit personlige lederskab, bevidsthed, ansvar, kontakt, nærvær, følelser, værdier og drømme om et bevidst og aktivt liv. Vi arbejder på at integrere sind, sjæl, følelser og krop i en samarbejdende enhed baseret på det, der giver mening, mod og frihed.

Denne grunduddannelse danner grundlaget for styrkelsen af dit selvværd, din selvtillid og dine relationer, både i parforhold, familie, med børn og i karrieren.

 

 

Forandringspraktiker – Overbygning i forandringsledelse og formålsledelse

Forandringspraktiker handler om at styrke dit professionelle virke og udvikle dine kompetencer inden for karriere, formål og forandringsledelse. Uanset om du ønsker at være leder, selvstændig, iværksætter, konsulent eller coach, vil dette år ruste dig til at skabe meningsfulde forandringer i dit arbejde, relationer, teams og organisationer.

Nøgleordene er formål, identitet, ledelse, kommunikation, relation, udvikling, organisation, motivation, engagement, innovation og bæredygtighed.

 

Vores overbygning handler om at styrke relationer og fællesskaber, skabe strategier for nødvendige og meningsfulde forandringer samt organisere, forebygge og løse udfordringer og konflikter. Vi fokuserer på at finde mening og motivation, både for individer, par, teams og hele organisationer. Denne overbygning bygger videre på det personlige lederskab og ruste dig til at skabe forandringer og formål i dit professionelle virke.

 

Relations- og Forandringspraktikeren

Relations- & Forandringspraktikeren er trænet i formålsdrevne organisationer, coaching, forandringsledelse, relations ledelse, innovation, governance, strategisk ledelse og kommunikation.

Vi anvender en sokratisk tilgang, hvor vi søger efter mening, muligheder, sammenhæng og engagement.

Uddannelsen er processtyret og tilpasses de studerendes ønsker og behov. Vores mål er at skabe praktisk læring og anvendelse, der giver mening for den enkelte, i stedet for at være projektorienteret.

Dit professionelle udbytte:

 • Styrket professionelt lederskab og kernekompetencer
 • Evne til at lede, motivere og skabe forandringer
 • Skabelse af meningsfulde relationer og bæredygtig værdiskabelse
 • Anvendelse af relations-, formåls- og forandringsledelse
 • Vigtigheden af relationsledelse i organisationer og samarbejde
 • Formålsfokuseret ledelse med fokus på sundhed, trivsel og bæredygtighed.

 

Verden i forandring

Forandringsprocesser er blevet nødvendige, og uden stærke relationer og samarbejde kan vi ikke skabe de ønskede forandringer. Relationsledelse og relationskompetence er fremtidens vigtigste kompetencer. Desværre mister vi os selv i travlheden og detaljerne, både i vores privatliv og arbejdsliv.

Når vi mister os selv, mister vi også hinanden, hvilket kan have store konsekvenser for vores arbejde, privatliv og trivsel. Uden gode relationer mister vi motivationen, mening og evnen til at skabe positive forandringer.

Dette påvirker effektiviteten og konkurrenceevnen på arbejdsmarkedet. Vi er afhængige af relationer for at styrke os selv, hele og finde mening, mod og sammenhæng i vores liv.

Vi har brug for en ny tilgang til liv og arbejde, hvor vi styrker os selv og hinanden. Det er ikke længere nok at arbejde blot for at tjene penge. Vi er nødt til at arbejde for et større formål, for en større helhed og for vores fælles bedste, samtidig med at vi tager et større socialt og globalt ansvar.

Men vi kan ikke skabe mange forandringer, før vi først skaber de nødvendige forandringer i os selv.
Vi skal stå stærke i vores egne relationer og være medskabere af den verden, vi ønsker at leve, bo og arbejde i.

Vores vision: “Visionen om det skabende i os og imellem os”

 

Vores vision er at skabe en skole og en uddannelse,
der genopretter det, vi har mistet som mennesker og som samfund.
Endnu vigtigere er det at skabe det, vi har brug for som mennesker, for at kunne være med i forandringerne og ikke falde fra. Det er et livsstudie i praksis, hvor helhed og relationer er afgørende og livsændrende på alle livets områder.

 

”Vores vision er at skabe forandringsprocesser, der gør vækst- og udvikling til alles bedste og bidrager til en verden i balance”.

 

Det bærende element i vores uddannelse er “Det personlige lederskab”. Vi styrker dit personlige lederskab og evnen til at være dig selv, samtidig med at vi fokuserer på at styrke relationerne. Vi arbejder ud fra et kvadratisk landkort, hvor vi ser på dit liv i forhold til relationer – både de nære, de værdifulde, de familiære og de arbejdsrelaterede.

Vores overbygning handler om det professionelle virke, hvor du vil udvikle et stærkt lederskab inden for organisation og forandringsledelse. Uddannelsen rustes dig til at bruge dine færdigheder professionelt i relationer, teams og hele organisationen. Vi uddanner dig til at være en skabende leder, uanset om du er leder, konsulent, iværksætter eller relations- og organisationscoach.

Alt handler om relationer, empati og menneskekundskab, hvis vi ønsker at skabe de forandringer,
vi ønsker at være en del af. Formål, ansvar, sammenhæng og kommunikation er nogle af de centrale komponenter, der sikrer, at alle ønsker at bidrage og være med til at skabe et meningsfyldt og effektivt liv og arbejdsliv.

Bæredygtigheden starter hos os selv

At arbejde med mennesker og styrke relationer for,
at skabe nødvendige forandringer kræver de samme grundlæggende forudsætninger, uanset om det er mellem to mennesker, et team, en gruppe eller en organisation.

Det handler om at styrke drømmen om at være en god leder, selvstændig, iværksætter, Relationspraktiker, coach eller konsulent. Det handler om mennesker og evnen til at skabe relationer samt de faktorer, der muliggør samarbejde og fælles skabelse af en bæredygtig fremtid.
Ansvar er kernen i alt lederskab. Vi skal vokse ind i ansvar for vores egen sundhed, trivsel og finde mening samt formål i vores liv og måde at være i verden på. Kontakt er afgørende sammen med evnen til at sætte os selv til side, lytte og sætte os i den andens sted. Empati og medfølelse er grundlæggende for at skabe stærke relationer.

 

“Vi kan ikke løse vores udfordringer på samme niveau, som de er skabt.”

Vi arbejder med kommunikation, herunder konfliktløsning, konfliktfri kommunikation,
det følelsesmæssige sprog og et empatisk assertivt sprogbrug. Bevidsthed er en hovednøgle, der gælder både i forhold til verden og vores følelser, værdier, selvindsigt og selvforståelse. Motivation, strategi, samarbejde, formål og bæredygtighed er nogle af de emner, vi arbejder med for at klæde relations- og forandringspraktikeren på.

Coaching, samt den anerkendende og Sokratisk tilgang, er nogle af strategierne, vi anvender i vores forandringsledelse. Vi integrerer også “Den Levende Organisations” lærings- og organisationsforståelse sammen med metoder fra Teori U, Den japanske filosofi “Ikigai”,  Blue Ocean-strategi samt en masse essens modeller.

Priser
Vi har skabt en uddannelse, hvor fokus er på det menneskelige og bæredygtige i relationer. Priserne for uddannelserne er som følger:

Relationspraktiker – Grunduddannelsen: 2 semestre – 6 moduler

 • Undervisning fra mandag til onsdag, 9-17
 • 5 studieaftener i mindre grupper

Pris: 38.000 kr.

Forandringspraktiker: 2 semestre – 6 moduler

 • Undervisning fra mandag til onsdag, 9-17
 • 5 studieaftener i mindre grupper

Pris: 38.000 kr.

Vi tror på, at vores uddannelse vil give dig de nødvendige værktøjer og kompetencer til at styrke dine relationer, dit lederskab og din evne til at skabe meningsfulde forandringer i verden omkring dig.

Vi håber, at du finder vores uddannelser spændende og værdifulde i din personlige og professionelle udvikling. Vi ser frem til at være en del af din rejse mod et mere meningsfuldt og relationelt liv og arbejdsliv.

Ps. Med uddannelsen er det muligt at få merit, til at gå videre, på enten andet år eller tredige år, på vores psykoterapeut uddannelse.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.