Gestaltterapi, en metode med fokus på her og nu. | Mads Vang Christensen

Gestaltterapien er en psykodynamisk, oplevelsesorienteret psykoterapiform.
Gestaltterapien er helhedsorienteret og M Roots 2.tiffopfatter mennesket som et sammenhængende hele. Eller sagt med andre ord: der er sammenhæng mellem tanker, ord, følelser og kroppens udtryk.

I vores vestlige vestlige verden og i vores Danske kultur er vi meget lukkede, og derfor undertrykker vi både vores følelser og kropsudtryk. Dette bevirker ofte at vi ikke føler os som hele mennekser, vi mangler noget eller nogen. Vi er rodløse og forvirrede, og ofte er vi slet ikke i kontakt, med vores behov, vores værdier og inderste følelser. 

I det Gestaltterapeutiske rum handler det ofte om at finde de undertrykte følelser frem og lade dem blive genetableret i kroppen og de kropslige udtryk. For at være et vitalt og levende menneske nytter det ikke at undetrykke følelser eller dele af personligheden, for det lukker af for energien og vi fryser fast i nogle stereotype roller og kopier af os selv. Integration af følelser og delpersonligheder i livet er en vigtig del af gestaltterapien.

Gestaltterapien fokus hviler på kontakt

Mange psykiske problemer i vores tid, i parforholdet og samfund , hos børn såvel voksne er et resultat af manglende eller mislykket kontakt og menneskelig nærhed. I hverdagen tænker nok de færreste over, hvor afhængige vi er, af vores evne til at skabe kontakt til andre, til vores eget indre, og tage ansvar for at få, opfyldt og dækket vores psykiske og fysiske behov.

Fastlåste mønstre, adfærd og store dele af personligheden ligger gemt og fastfrosset bag et tilpasset ydre. Tilværelsen føles tom bag denne maske, fordi fortidens hændelser der ikke er afsluttede, binder nuets energi. Eller sagt på en anden måde:

Følelsernes energi er bundet og lukket ude i fortidens oplevelser, og derfor ikke tilstede her og nu, for at agere kompas og ror, mod trivsel og livskvalitet.

Målet er at opløse og afslutte de mønstre, der forhindre dig i at være levende og i kontakt med dig selv og andre. Samt det at leve nu, uden at hænge fast i fortiden og frygt for fremtiden. For fortidens erfaringer og fremtidens udsigter farver og sløre øjeblikket, nuet, men udgør ikke livet.

Print Friendly, PDF & Email