Psykologisk behov-hitliste for at opnå tilfredshed i livet.

For nogle år siden blev der af nogle Amerikanske psykologer forsket i behovet for trivsel og tilfredshed i livet. Denne undersøgelse skete først på Amerikansk jord og sidenhen om der skulle være forskelle, ved at teste  i Korea. Ligheden var ret slåend. Så derfor kan man give nogle ret præcise bud på hvad der generelt skal til for at skabe tilfredshed i livet som mennesket.
Disse behov er i ønsket rækkefølge.

Behovet for selvtilfredshed; 
At kunne gøre noget, som giver en en følelse af at kunne være stolt over sig selv – opleve, at der er noget JEG kan.

Behovet for kontakt;
At kunne opleve intenst samvær med andre. Det er centralt for vores psykiske velbefindende, at vi kan undgå at føle os ensomme.

Behovet for selvstændighed;
Selv at kunne bestemme og derigennem styre sit liv og derved undgå at blive kontrolleret eller styret af andre.

Behovet for kompetence;
Er behovet for konstant at opleve, at JEG kan noget JEG ikke kunne før. At man er i stand til at løse de problematikker man havner i.

Behovet for at opleve lyst;
Det kommer som en overraskelse for mange, at behovet for at opleve lystfølelse
”kun” kommer ind på en 5. plads. Lystfølelser kommer af sanselige oplevelser såsom seksualitet, mad og kunst o.s.v.

Behovet for fysisk velbefindende;
Her tænkes der ikke på det egentlige behov for føde, varme eller ilt, men behovet
for at opleve at kroppen er vel tilpas – f.eks. efter motion eller opretholde
en given vægt.

Behovet for en mening;
Dette er et eksistentielt behov for at finde ind til essensen med det at leve – det
være sig gennem filosofi elle religiøs søgen – og derved undgå en oplevelse af
meningsløshed i tilværelsen.

Behovet for tryghed;
Ønsket at kunne undgå enhver form for trusler – det være sig fysisk (økonomisk),
psykisk eller relations -mæssigt.

Behovet for magt;
Handler om trangen til at kunne bestemme over andre. Dette behovmotiv er et af de mest differentierede, for enten har man det i udpræget grad eller også har man det slet ikke.

Behovet for rigdom;
Dette, enten/eller-princip, gælder også behovet for at besidde rigdom.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.