Teamudvikling | Mads Vang Christensen

Når trivslen er i top i teamet, blomstrer kreativiteten, ærligheden, fortroligheden og samhørigheden.

På det praktiske plan handler det om at sætte kursen sammen, finde fælles kultur og værdier, styrke kommunikation og samarbejde, skabe tillid, respekt og arbejdsglæde, forenkle arbejdsgange, afstemme forventninger, forebygge stress og løse de konflikter, der opstår. For at undgå stress og andre følgevirkninger er det vigtigt at være forankret i sit hjerte – at have godt fat i sig selv og sit selvværd.

Desværre er præmissen ofte, at færre hænder skal udføre flere opgaver på kortere tid til færre penge. Oveni kommer nye processer, lovgivningsmæssige ændringer, udskiftning af medarbejdere og nye rutiner, der skaber et større arbejdspres med stress, usikkerhed, sygdom og sårbarhed.

Hos Essens Partner arbejder vi med, at hver enkelt i teamet slipper fortidens negative historier for at blive medskriver af de historier, der endnu ikke er fortalt. Det er nemlig historierne, der binder os sammen, og alle har et ansvar for at skrive sig ind i historien. Når alle i teamet er med, bliver det et levende og dynamisk team, hvor alle er engagerede og ønsker at deltage:

  • Vi løfter i flok.
  • Vi støtter vores kollegaer.
  • Vi har indgående kendskab til hinandens liv og relationer.
  • Vi kender vejen og formålene.
  • Vi har nærvær og samarbejde, der giver glæde og giver mening.
  • Vi gør en forskel og tager socialt ansvar både lokalt og globalt.
  • Vi skaber vækst – personligt, socialt og for miljøet.
  • Vi arbejder dynamisk for at forbedre og forenkle produkter, begrænse arbejdsgange, spild og ressourcer.
  • Vi forsøger at være rollemodeller og det gode eksempel for både kunder, leverandører og branchen.

Teamudvikling er hverken terapi eller supervision – det handler om at blive bevidst om sig selv i gruppesammenhæng.

Print Friendly, PDF & Email