Passion Management – High Commitment Teams.

Passion Management – High Commitment Teams.
Hvis der er passion, er der commitment, så enkelt kan det siges.

Hvis ikke vi har passionen med på arbejde, eller har interesse og hjertet med i det vi foretager os, så er det kun spørgsmålet om tid, før vi rammer nogle af de eksistentielle kriser, som isolation, ensomhed, meningsløshed. Vi dør langsomt hvis ikke vi har livet i bevægelse, dynamisk og foranderligt.

Arbejdspladsen skal syde af arbejdsglæde, dynamik og et positivt menneskesyn. Når vi sætter arbejdsglæden øverst på på direktørgangen, så er der masser af ting som kommer af sig selv, vi bliver rummelige i stedet for nøjeregnende, vi bliver kreative, i stedet for rigide og fastholdende for det gamle og velkendte.
Når passionen råder og der er skabt en fælles commitment fundament, så kommer lysten til at skabe og sætte rammer om højdepunkter og event, både for og af medarbejderne, men også med kunder og familierne.
Det er fælles ånd og glæde ved at få tingene igennem, det at erobre nye markeder, skabe nye og mere bæredygtige metoder og produkter.
Der skal være gevinster ved at give og dyrke kulturen, det er ikke arbejdet i sig selv, men samværet som skaber værdi.
Formålet klart for alle, ligesom alle kender deres rolle, værdi og placering i en i organisme, hvor vi ved at vi arbejdet er det vi kan leve af, og vi har noget at leve for, og vigtigt, noget at leve med.

Der er 4-5 grundlæggende værdier som gør sig gældende i Passion Management – High Commitment Teams.
Det vigtigste er at begreberne omkring værdier er noget som er skabt sammen, så det er let at forholde sig til og som alle kan forpligte alle.
Skab Holdning 
Klare holdninger skaber klarhed, troværdighed og kant.
Det er når vi har klare holdninger vi har modet til at stå enestående. 
Skab Glæde 
Glæde er vores primære følelse og grundstemning, når vi har fat i glæden, er vi frie, åbne for at give og bidrage til fælles bedste.
Skab Nærvær 
Det er i nærværet at vi stå sammen og vi har både impati og medfølelse med dem vi er i nærkontakt.
Nærvær er det tætteste vi kommer på os selv og vores autentiske jeg. Her er vi alle villige og går langt for dem som ser os.
Skab Værdi 
Værdierne er mangfoldige, basis er værdierne økonomi og jobsikkerhed og trivsel i jobbet, men de store værdier vi kan enes om, er behov, psykologiske og følelsesmæssige værdier, som frihed, ansvar, tillid, vækst og bæredygtighed og arbejde for et højt formål og det at skabe værdi for andre.
Intet kommer af intet,

livet kommer ikke udefra,
livet er noget man skaber..
Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.