Parforholdet kan være porten til smukke sjælelige

Mere end nogensinde er det vigtigt at have nogle idealer, som er funderet i ægthed og ærlige værdier.
Parforholdet er måske den sidste bastion, det sted hvor vi kan kommer dybest i pagt med vis guddommelighed, med mindre man er klar, til at tjekke ind i kloster og søge en gud, eller i en bjerghule uden internet og støj.
Og selvfølgelig er parforholdet ikke det eneste saliggørende, for hvis du ikke selv er i pagt med dig selv, dine værdier, ja så er parforholdet ikke meget mere end pligter, sure sokker og kød, fedt og knogler.
Det starter og slutter med dig selv, så derfor er det vigtigt at du står i rette forhold til dig selv, og her kan du ikke stå alene, for du er ikke noget i dig selv, du er både et socialt væsen og et seksuelt et af slagsen.
Parforholder er heldigvis den ypperste træningsbane til at du komme på plads i dig, det at blive et autentiske og ansvarligt menneske.
Så skulle du møde en gentagende konflikt i dit parforhold, så er der noget der ikke er på plads i dig, noget du kan være nysgerrig på både i din partner og i dig selv.
Med nysgerrighed kan du komme bag om konflikten, med nysgerrighed er der noget at gå på opdagelse efter.
Det er kun når du forsvare dig selv og kræver fra et såret jeg, at du kan være sikker på at konflikterne kommer jævnlig på besøg.
Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.