Jeg savner hverdagen

Jeg savner hverdagen jeg længes efter at kunne give hånd og kram-,både de korte og de lange, de velmenende, ja et klap på skulderen….

Selvtilfreds

Hvornår er vi tilfredse med os selv? og er det muligt, at være selvtilfreds uden samspil og dét at være virksom i verden? Selvtilfredshed…

Filosofien ind i ledelsen I

Det er blevet meget moderne og tale om filosofi sammen med ledelse. Det er der nok nogle helt klare grunde til, når nu vi…

Vi stred imod livet

Vi stred imod livet. For at mærke livet og for at høre til tog vi favntag med døden. Vi trodsede enhver logik, ikke for…

Hvem er jeg? 

Hvem er jeg? Måske det vigtigste spørgsmål i disse år. Hvis ikke vi har styr på hvem vi er, har vi heller ikke styr…

Må jeg være fri

Der er 2 slags frihed, den ene egoets frihed, som sker med viljens kræft, på trods af, en selvbestaltet ret, til at være og…

Afhængighed

Det modsatte af afhængighed, er ikke frihed, men alene fri af afhængighed.   Er man da så ikke fri? Næppe, for vi er alle…

At se verden med nye øjne

Indenfor Zen buddhismen findes der et begreb  “At se verden med nye øjne”. 6 små ord som i virkeligheden beskriver alt hvad der er…