Trivselskoordinator uddannelsen

Mening, formål og fælles commitment er nøgleordene for Essens Instituttets nye Organisations uddannelse. Uddannelsen til Trivselskoordinator er helhedsorienteret med fokus på trivsel på arbejdspladsen,…

Essens Psykoterapi

Essens Terapi er nærværet terapi, hvor det er en anerkendende tilgang til hvad som måtte være, med en ret stræben efter fuldkommenhed og fred…

I en verden fuld af frygt

I en verden fuld af frygt, misser vi alle mellemregningerne. vi mister det imellem os, dét som binder os sammen, det der giver mening,…

Essens mig her og essens mig der.

Jeg bliver engang imellem spurgt om hvad er essens? Fordi jeg har navnet med i både vores Essens Institut, som er vores uddannelses institut,…

Det store forandrings skifte

I ethvert stort forandrings skifte, trækker energien tilbage, på samme måde som en Tsunami trækker vandet ud mod åbent hav, og som ilden i…

Zen og Gestaltterapien

Zen og Gestaltterapien Det sted hvor jeg har fået etableret mine rødder er lige mellem øst og vest. Nærmere betegnet er mellem østens Zen…