Ordenlighed til tiden

I mit arbejde med organisationer og ledere, byder jeg ofte ind med ordenlighed som en etisk fordring.

Er det muligt at have Én regel som træder frem før andet ? Ja det er det faktisk, og der er faktisk mange underliggende følelser og stemninger som falder på plads under denne fordring “Ordenlighed”.

Vi opfører os ordentlig, overfor hinanden, kunderne og leverandørene. Det byder jo også at vi kan tage vare på os selv, men selv dét må træde til under ordenligheden. For kan vi ikke det, kan vi heller ikke tage vare på ordenligheden.

Tager vi ordenligheden til os som en værdi og en del af pakken, processen, ydelsen og produktet, så kan vi diskuterer hvad ordenlighed er. Men meget bliver skåret væk i dialogerne om ordenlighed, for i ordenligheden ligger alle de etiske aspekter; som det gode, det sande, det retfærdige og det skønne.

At stræbe efter ordenlighed handler om at agere med respekt, hensyn og god dømmekraft i forskellige sociale sammenhænge. Det er en dyd, der fremmer positive relationer og et harmonisk samfund. Her er nogle overvejelser og retningslinjer for at opføre sig ordentligt:

1. Respekt for andre. Vis respekt for andre menneskers meninger, følelser og grænser. Lyt aktivt, når andre taler, og undgå at afbryde eller nedgøre dem.
2. Hensynsfuldhed. Vær opmærksom på dine handlingers indvirkning på andre. Dette kan inkludere alt fra at holde døren for nogen til at tilbyde din hjælp, når nogen har brug for det.
3. God kommunikation. Udtryk dig selv klart og venligt. Undgå unødvendigt hårde ord eller sprogbrug, der kan såre andre.
4. Taknemmelighed. Vær taknemmelig og udtryk taknemmelighed, når andre hjælper dig eller gør noget rart for dig. Et simpelt “tak” kan have stor betydning.
5. Ansvarlighed. Tag ansvar for dine handlinger, især hvis du har begået en fejl. Undskyld oprigtigt og lær af situationen.
6. Integritet. Lev i overensstemmelse med dine værdier og principper. Dette betyder at være ærlig og retfærdig i dine handlinger og beslutninger.
7. Høflighed. Grundlæggende høflighed, som at sige “vær så god” og “undskyld”, er enkle, men effektive måder at vise hensyn og respekt på.
8. Selvkontrol. Undgå at lade negative følelser som vrede eller frustration styre dine handlinger. Tag et øjeblik til at trække vejret dybt og tænke, før du reagerer.
9. Empati. Forsøg at forstå, hvordan andre må føle sig i forskellige situationer, og juster din adfærd derefter.
10. Tilpasning til situationen. Forskellige situationer kræver forskellige adfærdsmæssige tilgange. Vær opmærksom på konteksten, du befinder dig i, og juster din adfærd for at matche formaliteten eller afslappetheden i omgivelserne.
11. Service. At yde service med kvalitet og omtanke er en udvidelse af at opføre sig ordentligt. Det indebærer at være opmærksom på andres behov og at stræbe efter at møde disse behov med venlighed, effektivitet og professionalisme.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.