Noget at leve for, noget at leve af, og nogle at leve med…

Et hjul i Eksistens maskineri drejer sig omkring 3 dele som gensidig afhængig af hinanden. Det er 3 livs temaer; Noget at leve for, noget at leve af, og nogle at leve med.

Noget at leve for.
Handler om værdier og livsgrundlag, hvad lever jeg for? hvad er mit formål med livet?. Hvis jeg ikke ved hvad du lever for, giver det ikke nogen mening for dig at leve.
Så hvis jeg ikke har gjort dig bevidst om dit livs lyster, dine behov, drømme og hvad der giver dig tilfredsstillelse, så er der heller ingen grund til at gøre noget eller yde noget.
Dit liv er uden indhold, du forholder dig passivt og afventende på at andre kommer med “livet”, formålet med dig liv.
Årsag, du har ikke haft meget spillerum for at opdage dine egne behov, ønsker og drømme. Du har haft nogle forældre som har givet dig vished om, at de vidste hvad du havde brug for, din selvstændighed og egen vilje er blive nedgjort.

Noget at leve af.
Hvis vi har vores livsværdier i orden og vi kender livsgrundlag og livsformål, så har vi retningen på hvor vi skal hen. Eller nærmere, vi kender det livsfylde vi gerne vi have i vores liv. Men før vi kan komme i gang med livsfylde og værdierne for livet, så skal vi kunne bære livet i sig selv. Dvs. vi skal kunne være selvbærende, vi skal kunne forsørge os selv. Vores basis overlevelse skal være på plads og betyder at vi skal tjene penge for at kunne få et sted at bo, mad og tøj til kroppen. Når denne basis eksistens er i orden, kan drømme om ønsk jobbet osv, få næring. Det er når vi har tryghed på vores basis behov, at nye drømme skyder op. Så når vi har tryghed i vores eksistens, så får vi modet til at søge nye udfordringer og søge foranderligheden.

Nogen at leve med.
Uagtet hvor meget vi er i vores liv og vores eksistentielle behov og uagtet hvor meget vi tjener, så er det intet værd, hvis vi ikke har nogen at dele med. Dette er ikke kun at dele tingene og værdierne med en, men også det at kunne dele genne at have nogen at fortælle om vores liv og vores færden. Ensomhed er et kendt fænomen hos meget velhavende og inde i dem, er det en rædselsfuld frygt om at enten blive svigtet eller blive taget for præstige og rigdom, frem for at blive elsket som den man er, uagtet ens rigdomme og bedrifter.

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.