Nærværende kontakt

Hvis du ønsker en dybt og inderlig kontakt til nærvær og kærligheden i dig og i dine relationer, så tag ejerskab af alt dit ikke-kærlighed.
For at kunne møde det ægte, må vi kunne skelne mellem det ægte og det tilpassede.

Når du kan skelne, altså kan se, først her kan du tage ejerskab af hvad der er dig og hvad der er dit.
Som en ejerskabserklæring kan det lyde;
Også dette er mit shit, også dette hindre mig, i at være i kontakt, og dette hindre mig i at være nærværende.
Disse tanker, disse vurderinger på mig selv og andre, skaber skel mellem mig og verden og mig og min tilgang til mit kammer af kærligt nærvær.
Hvad du ser i andre, godt eller skidt, er dit shit, det er din eksternalisering af hvad du rummer i dit indre våbenhus og på dit erindrings lager.
Alle konflikter du støder på, er dine konflikter, tag ejerskab af dem.
Konflikter er der nok af, Konflikter hindre dig i at finde dét som binder os sammen, det større fælles. Konflikter holder smerten ved at være i livet, på afstand.
konflikter er smertens vogter, ligesom konflikter blot er forskellighed der mødes, og skulle de mødes som fjender, så handler det ikke om konflikten, men smerte og frygt.
Smerte er kærlighed, tag ejerskab af smerten, følg den gennem smertens korridor, og du vil genopdage kærligheden.
Smerte er pejlemærker som tjener dig, så du kan finde hjem i dig, hjem i dyb forening med nærværende kærlighed.
Tag ejerskab ❤️
Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.