Mødestruktur

Møder er tåbelige, tidsrøvende, hvis ikke der er, et formål, er brugbar information. Møderne skal give information om hvad der sker i den enkelte afdeling;

 1. Hvor står vi her og nu.
 2. Hvad er vi i gang med.
 3. Hvad er status på opgave/projekt og hvad mangles der for at komme i mål.
 4. Hvilke udfordringer stå den enkelte med og hvad sættes der ind med.

Alle kan indhente og videregive, de oplysninger den enkelte har brug for at kunne udføre sit arbejde, så det som kan tage mellem 2 partere, behøver ikke tage tid på mødet.

Møder giver den enkelte leder/projekt ansvarlig mulighed for, at gøre sine kollegaer opmærksomme på;

 1. Hvad der er vigtigt for den enkelte
 2. Hvad der optager den enkeltes tid
 3. Hvad den enkelte mangler, for at kunne nå sine mål og hvad vedkommende har tænkt sig for at løse det.

Dette ”at melde ud” gør, at den enkelte ikke står alene, men at alle få del i den enkeltes ansvar, arbejde, problemer og muligheder. Det giver andre mulighed for at være medspillere.

Det ”at melde ud”, at man vægter sig selv, sin rolle, sine opgaver, gør at man bliver set og hørt. Andre får forståelse og respekt for en selv, ens job, derved får man selvrespekt, selvtillid, styrke, sikkerhed, for derved igen at kunne stå tættere på sine kollegaer.

 1. Vær forberedt
 2. Mød til tiden og hold tidsrammen
 3. Hav fokus på løsningen og vær ikke problemfokuseret
 4. Hav dit formål for øje og vær klar på dit budskab
 5. Hav god kontakt med de andre mødedeltagere
 6. Vær positivt indstillet, konstruktiv og bidrag anerkendende
 7. Skær ind til benet, sig det kort og effektivt

Der er altid én mødeleder, som styre mødet, holder tiden, rammen,
dvs. at formålet med mødet sker under de aftalte punkter.

 1. Informere om dagsordenen, og om hvordan mødet skal forløbe.
 2. Under mødet, sørger for at emnerne afsluttes og de ansvarlige tager hånd tingene.
 3. Opsamle punkterne og konklusionerne på hvem tager sig af hvad og gerne bagkant på med dato for afslutning.
Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.