Mit universelle jeg

Findes der en stemme i mig, som både er vis, uden dom og formaninger?
Fri af skyld og skam og som er ubegrænset venlig, rummende og tilgivende?
og kunne denne stemme være af en del en grænseløs bevidsthed og ikke er bundet til mig, tid eller sted?
Og hvis den er grænseløs, betyder det ikke også at den kan give mig en større bevidsthed om det jeg ikke var bevidst om? Altså at intuitionen er en del af denne stemme?,
Det at vi kan rejse ud af vores normale bevidsthed og vores jeg grænser ophæves og vi bliver et med alting?
Det korte svar er ja, der er masser af eksempler på det i religioner, meditation, trance, og i krisetilstande, ja med stoffer og bevidsthedsåbnende stoffer, ritualer, og så er der den store parapsykologiske forskning, som ikke kan bevises, men ikke kan bevises som svindel.

Nogle af disse forsøg er undersøgt med oprindelige folk, som jo lever i naturen, og ikke er besmittet med moderne bekvemligheder.
Et forsøg jeg læste om var en healer kvinde, som kunne give diagnose på mennesker over store afstande. Nogle forskere besøgte kvinden i hendes stamme, og spurgte hende til en patient, så lå på et hospital 2 dages rejse fra hende. Med beskrivelse på hvor på hospitalet patienten lå, fik de en primitiv beskrivelse af hvad patienten fejlede. Feber og beskrivelser på organer, og da de 2 dage senere skulle tjekke patienten, så i første omgang, så var der ikke et match, mellem patienten og heksedoktoren, men da de fik spurgt lidt ind til patienten, kom det frem at for 2 dage siden var der feber og organet havde været blindtarmen (tror jeg, der var et match med beskrivelsen). Her måtte universitetets forskere, blankt erkende, at hun havde haft tydelig indikering af patienten.

Nu er dette indlæg ikke et forskningsbaseret skriv om hvordan bevidsthed står mål med forskningen, for forskningen er kun hvad der kan måles, men forskningen nærmer sig i stigende grad, det som mennesker som esp, altså evner som rækker ud over normalen.

Så tilbage til den denne universelle stemme, eller hjertets stemme, kærlighedens stemme, big mind stemme, den intuitive stemme, ja denne skønne stemme har mange navne, og i religionerne, ja så kender vi godt til nogle af de navne som høre under religionerne, Gud, Krishna, Allah, Kristus bevidsthed, Jesus, Buddha. Og selvfølgelig er der et utalt af mennesker som har hørt deres Guds stemme.

Mester Eckehart som var en kristen mystikker, tilbage fra 12/1300 tallet, for nogen blev han dengang kaldt kætterisk, og meget af hans tilgang mindre en hel del om det vi kender fra Zenbuddhismen, men han udtalte at da Gud var mægtig, så måtte det være nemmere for gud at finde ind i ham, end for ham at finde ind i Gud.
Det er naturligvis en religiøs tilknytning og overgivelse til Gud, men hvad nu hvis vi tog det samme greb om en ikke-religiøs tilknytning til en guddommelig stemme i os. Eller et højere jeg, en ikke dømmende, men kærlig og tilgivende stemme i os. Uden at vide, hvorfra dem kommer eller hvad den er skabt af, så kunne denne stemme, hvis den fik lov at blive en del af bestyrelsen og fik ret til at ytre sig, så længe at det var denne universelle intuitive vise stemme.

Sikkert er det, at det at finde fred med sin skaber, i den religiøse kontekst, er forbundet med tilgivelse, og deri er det uden skyld og skam, og tilgivelsen smelter alle de gale gerninger bort.
Tilgivelse er jo ikke kun noget Gud er herre over, vi tilgiver jo hele tiden, noget siger pyt, og andre skal slås med uretfærdigheden og sårede følelser, før de giver slip og tilgiver den som har forbrudt sig med grænseoverskridende adfærd. Det er jo både filosofi og psykologi, selv om kristendommen også har tilgivelse som øvelse.

Så hvis vi skal forsøge,
at høre denne universelle stemme, så skal vi først finde fred i vores sind, dette lille sinds fartøj, der er drevet af frygt, samvittighed, skyld og mindre værd.
Vi skal altså finde fred i os selv, ro og en hvis tilfredshed med vores indsats.
Det vil sige, at vi har fået en større bevidsthed med os selv, fundet fred og vores eksistensberettigelse i livet.

Uagtet hvad så vil denne stemme altid være den rummende og altid tilgivende og vil det bedste.

Vi har mange stemmer, vi skal bare kende dem, og kunne skille dem fra hinanden.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.