Mit gestaltterapeutiske værksted

Business Angel
Gestaltterapien byder på at se mennesket i et større kompleks sammenhæng, hvor tanker, følelser, krop og bevidsthed hver især og sammen udgør en helhed.
Kongebroen
Hvis vi som terapeuter skal hjælpe klienten, så er det som det ypperste og mest centrale, at møde klienten i øjenhøjde og nærkontakt.
I dette møde handler det om at møde klienten,
uden analyse, forforståelse, baggrunds oplysninger, fordømmelse, diagnoser eller lede efter genkendelig pejlingsmærker som giver informationer om klienten.
Derfor kalder jeg det for kongebroen, fordi det er det højeste punkt vi kan mødes i. Det er her vi står komplet og uden- og før sammenligning.
Det er her og nu, et øjeblik uden fortid og fremtid, ingen historie, ingen fortælling eller identitet.
Vi mødes altid om end kun for et øjeblik på kongebroen, her er jeg og der er du.
Opdagelsen
Efter dette goddag og mødet på kongebroen,  går terapeuten med klienten på opdagelse i klientens verdensbilledet. En opdagelse gennem det klienten sanser, hvad mærkes, høres og tænkes. Det gælder nemlig at holde det sanselige nu for øje og det ligeværdige fra “kongebroen”.
Denne opdagelse er er starten på at følge klienten hjem, hjem i sig selv,  det at komme til sig selv-, sit ægte- og nærværende jeg.
Den gestaltterapeutiske opgave
Det er gestaltterapeutens primære opgave, at støtte klienten i at blive den han/hun er.
Det at klienten kan hvile i sit eget værd, det at stå i sig selv, sagt lidt poetisk at være enestående. Uden at skulle spille en rolle, gemme sig bag titler, eller gøre noget bestemt for at kunne høre til.
For det er først når vi er den vi er, at vi kan vælge, hvad vi ønsker og kan handle på disse ønsker, behov og det som måtte give klienten mening.
Menneske mødet
Det er i mødet med gestaltterapeuten, at klienten får et klare og mere bevidst syn på sig selv.
Det sker fordi at rummet er trygt, det er uden at klienten bliver vurderet, sat i bås, kategoriseret eller diagnosticeret.
Det er her terapeuten bliver det “klare spejl” og klienten begynder at se sig selv med “nye øjne”.
Det er et ærligt møde, hvor klienten og terapeuten går på opdagelse i klientens mønstre, forhindringer, blokeringer, selvopfattelse, længsler og drømme.
Terapeuten vigtigste opgave er her, at være sig selv og oprigtig nysgerrig på klientens vækst og trivsel.
Terapeuten er forankret i nuet, og vurderer ikke hvad som er rigtigt eller forkert ej heller hvad som måtte være bedst for klienten. Klienten er eksperten og første vidne til sit eget liv. Terapeuten støtter klienten til at stå ved dette lederskab i eget liv.
Sammen undersøger de og afdækker de klientens muligheder, resurser, mønstre og hvilke valg og beslutninger som giver klient livskvalitet og et meningsfyldt liv.
Der vil være nogle livsvilkår som ikke står til at ændre, her støtter terapeuten klienten til at være i det svære, og stadig finde det gode i det mulige.
Formålet
Formålet med terapien er at støtte klienten til at gå på opdagelse i sig selv, for at finde det nødvendige resurser, og de menneske kvaliteter som gør at klienten tør vove livet, at bringe livet i spil. Det at støtte klienten til at søge og gå mod sit formål i livet og de livskvaliteter og værdier klienten finder taknemmelighed for.
Endvidere støtter terapeuten klienten i at styrke de relationer som måtte være eller blive nærende i klienten liv. Det samme at støtte klienten til at give slip på de relationer som ikke sunde for klientens trivsel.
Terapiens essens
Kernen af terapien er at bringe klient i pagt med sig selv og i verden. Først når vi kan være den vi er, kan vi finde vores plads i verden.
Paradoksalt er det, at når vi kommer til os selv, mister vi det vi ønskede at forandre.
Når vi kommer hjem i os selv, så opstår der en grund-glæde i at være til og det at være virksom.
Gennem valg bringer klienten livet i spil, således at livet er levende og dynamisk, livet bliver bæredygtigt og overskud og vitalitet skabes gennem at tage det fulde ansvar for behov, formål og trivsel.
Livsvilkår
Uanset hvad du kan opnår i livet, om livet er dig nådigt, eller det er opad bakke, så er vores grundvilkår at vi skal dø, og vi kender ikke sidste salgsdato på vores liv.
Det gør livet både angstfyldt og meningsløst, det gør at vi i udgangspunktet går forlæns med bind for øjnene og at afgrunden kommer, kun spørgsmål om tid.
Det er når vi på trods af angsten, afgrunden, og smerten ved at være i live, vælger livet søger formål og mening med livet, åbner den eksistentielle port sig, og vi bliver belønnet med nåde, en taknemmelighed ved at være i live, at give og bidrage til verden.
Den gestaltterapeutiske fordring
Gestaltterapeutens fundament bygger først og fremmest et indgående indsigt i sig selv,  at være udfriet som menneske.
Kend dig selv” er et græsk visdomsord, der var indhugget i Apollontemplet i Delfi i det gamle Grækenland.
Det forlyder også at når vi kender os selv, kender vi alle mennesker.
På et praktisk plan betyder det, at gestaltterapeuten er i stand til dette menneskemøde, at møde klienten frit, uden at blande sig selv og sine forestillinger/fordomme om klienten ind i mødet. Hvilket vil at terapeuten har ingen forskrifter på hvordan klientens liv skal leves. Terapeuten er derfor hverken behandler eller rådgiver,
I menneskelære
Gestaltterapeuten har været i lære som menneske, i hvad vil det sige at være et menneske? Og de indre processer og hvordan de indbyrdes byder sig til.
Og det er så uden at kende svaret, for det er en livslang proces. For gestaltterapeuten er i livslang lære, og dog er terapeuten trænet i nogle metoder, til at gå på opdagelse i mennesket. Og naturligvis trænet i at være menneske-lig.
Hvilket indgyder til en respekt for de menneskelige kapaciteter.
At være menneske-lig byder, at være autentisk kontaktfuld i mødet med klienten.
Og det eneste virkelige, er lige her og nu, alt andet er farvet eller visnet, alt afhængigt af klientens afsæt i verden.
Fundamentet
Og da vi som menneske er dømt til selv, at skrive vores historie, så er det klientens valg og ansvar som fører pennen. Derfor byder terapeuten ind med det undersøgende i det værende mulige.
Det er her metoden er kreativ, skabende, og eksperimenterende, da intet er givet på forhånd, ingen forskrifter.
Gestaltterapeut byder gerne ind med viden og erfaring til et grundlag og som et afsæt til at arbejde ud fra, det er dog klienten der ene og alene kan tage ansvaret for sit liv.
Gestaltterapeutens livs og menneskesyn er holistisk og er
teoretisk velbegrundet og hviler på et eksistentielt filosofisk og gestaltpsykologisk grundlag samt fænomenologiens undersøgende metoder. Som gør at alle mennesker er unikke og har sin egen virkelighed.
Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.