Mindst mulig energi.

Der findes et princip som hedder “Mindst mulig energi”, det stammer fra østerlandsk filosofi, og kan findes både i Zen og i de fleste kampsport som har rødder i østen. Det kan vel sammenlignes med vestlig økonomisk fornuft, om ikke bruge flere penge, end du har på kontoen. Det her handler dog om energi og at tjene og spare på energien i kroppen, det at oparbejde en kraft og styrke samt vitalitet. Og inden for kampsporten, som igen kan minde om vestlig økonomi, så handler det om at bruge modstanderens energi, i ens eget favør og mod sig selv.
Jeg vover at kalde det for et maskulint princip, som giver mening, hvis vi ser på manden, som ikke har fat i sin mission, som kan virke passiv og uden synderlig interesse. Omvendt taler vi om manden som værende handlende og altid mellem fra A til B ligesom at vi finder ham kæmpende, når han har en sag at kæmpe for, så tælles der ikke ofre, men kun sagens endelige mål. Har målet et højt nok formål så er mænd også klar til at ofre sig selv for fædrelandet, familien og soldaten ved siden af. Ikke fordi han ønsker det, men alene fordi at han ved at ham ved siden af, er villig til at gøre det samme for ham.
Så hvis vi har disse 2 maskuline principper, med “mindst mulig energi” og det at “kæmpe uselvisk” for et formål som tjener sine egne, fred og orden og bringer dem konstruktivt i spil, så har vi løsninger på fremtiden store globale udfordringer.
Mænd ønsker fred og under de rette forhold er de klar til at kæmpe for at skabe denne fred.
Vi har mere end nogen sinde i denne verden, brug for at bruge og forbruge under disse principper, at vi kan leve gennem et minimum af energi, og samtidig udnytte den energi som verden yder enten mod os, eller for os, alt afhængigt om kan finde ud af at udnytte disse energier/resurser.
Samtidig er der brug for at nogen kæmper og står sammen mod dét som truer os, truer vores velfærd, vores værdier og den fremtid som i dag er truet.
Det vil være nærliggende at tænke, at det er vores mænd, som hvis nogen, skal løse vores sociale og globale udfordringer. Det bliver ikke vestlig kapital, det bliver ikke demokratiet og de folkevalgte som kommer til at skabe de forandringer som er livsnødvendige.
Jeg tror ikke på krig og jeg er sikker på at fred er løsningen, men når fjenden både er i os selv, og kommer imod os, som var vi befængte, så må vi tænke i metoder, adfærd og principper. Der skal handles og der skal mod til, og det skal gøres ud fra nødvendighedens lov,
og ikke ud fra de love som er skabt i fredstid og med fornuft.
Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.