Min psykoteraputiske paksis er funderet på et eksistentielt filosofisk grundlag

Min terapi er funderet på et eksistentielt filosofisk grundlag.
  • Den tager udgangspunkt i, at mennesket altid stræber efter at udvikle sig
  • Den anser en øget opmærksomhed som et redskab til indsigt og udvikling
  • Den har et holistisk syn, og ser krop og psyke som et helhed
  • Den beskæftiger sig med det åbenbare, med det der kan opleves og iagttages
  • Den er omsorgsfuld og ikke-dømmende
  • Den er kreativ den tror på, at det er i kontakten med andre, at vi opdager, hvem vi er.
Hovedtese i den eksistentielle psykoterapi er, at mennesket er dynamisk foranderligt og er altid selv ansvarlig for sit liv.
Mennesket er et selvregulerende væsen, der ved hjælp af sin medfødte evne til opmærksomhed over for sine behov og over for sine vilkår, er skabt til at overleve og folde sig ud i gensidig og meningsfuld kontakt med sine omgivelser.
Denne gensidighed påvirker og forandrer både mennesket og omgivelserne uafbrudt, og derfor er også personlighedsdannelsen en proces der foregår hele tiden, og ikke kun i barndommen.
Menneskelivet er en proces over tid, hvilket betyder, at forandring er et vilkår, og at evnen til tilpasning til indre og ydre forandringer er en forudsætning for psykisk og fysisk sundhed. Hvis mennesket af en eller anden grund ikke kan opretholde en gensidig og dynamisk kontakt mellem sig selv og sine omgivelser, bliver tilpasning til de stadige forandringer forhindret.
Dette kontaktbrud kan føre til eksistentielle og psykiske problemer eller til psykisk sygdom.
 
Der er jo nogle generelle guidelines som er vigtige og det er jo at få sat ramme for terapien. Det at fortælle hvad klienten kan forvente og hvad som ikke høre med.
 
Mennesket står ofte udenfor deres egen verden, de er ikke placeret som center på deres eget kort.
Enten står de i andres tilrettelagte kort eller også står de i deres eget fremmet og uden tilknytning.
 
Prioriteringer 
Hvis man går i terapi hos mig, så skal det prioriteres som det vigtigste før arbejde, børn og partner.
Ikke fordi jeg er vigtig, men klientens liv er det vigtigste og er det højeste af værdi og derfor komme det ikke i anden række, eller efter arbejde.
 
Dette giver de rette mulighed og en forpligtelse til at kunne træffe de rette valg.
 
Næste bud som jeg altid siger, at klienterne kommer af nød, og efter kort tid kommer de af lyst. De lider og har det svært, og det er faktisk ikke svært at give dem den rette opmærksomhed, på hvad som er er i spil, altså at de er efter få gange er et bedre sted, men at der er en proces hvor det handler om læring, bevidsthed og det at modnes.
 
Noget af vejen er også kendt, det er den indre kontakt som ikke er tydelig. Klienten skal igennem det jeg kalder for den eksistentielle port, at få opdaterer deres kort over virkeligheden og at de får tegnet sig ind på kortet, “Hvor er jeg?, hvem er jeg?, hvad lever jeg for? og det giver nogle destinationerne på livets kort og klarhed på at der er altid er en endestation.
 
Så vi for at leve er der 3 tandhjul som skal dreje for at få livet i bevægelse, som er; noget at leve for, noget at leve af, og nogen at leve med.
 
Alle har drømme og dybe længsler,  alle har en indfoldet orden, et potentiale, nogle skjulte grundværdier og nogle evner og færdigheder, alt sammen, noget som ligger skjult for vores dags-bevidsthed, og nogle lever fint uden at overhovedet tænke nærmere over disse skjulte hemmeligheder, men de færreste lever livet igennem, lykkelige uvidende.
Som i ethvert eventyr støder vi på en større udfordring i livet, som vækker os, lidt barsk kunne vi sige at virkeligheden kommer til os gennem chok. Og her er verden så ikke længere som den var, noget er galt, nogen niver og piner os.
Vi troede at vi var forelsket i vores partner og alt var et lykkeligt eventyr og pludselig vil vores partner skilles, og nærmest har det hele sat på plads, en anden virkelighed end vores egen.
Det er her vi opdager at vi ikke har levet, men har overlevet på et billedet af alt er godt og trygt.
 
 
 
Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.