Ledersparring

Moderne ledelse er stadig meget umoden.

Aldrig før har det være mere kompliceret at være leder, det er som at produktet eller ydelsen står i baggrunden, det at lave overskud som et pres fra oven, krav og forventninger, står i kø, side om side med grønne omstillinger, effektivitet og det virker som både medarbejdere og kunder ønsker mere eller noget andet, end det de får. Og så er der samvittigheden i ikke, at være der nok for børnene og familien.


“Vi kan ikke rationalisere os mod en bedre fremtid, men vi kan skabe den.”

Faktisk er de krav og udfordringer lederne står overfor, ikke mulige at indfri, ikke ud fra den ledelsespraksis vi kender og har drevet virksomheder på. Det betyder at ledelsesansvaret skal fordeles anderledes, og det er her, udfordringerne står, fordi det er ikke lederen alene, som kan skabe de forandringer, det er hele organisationen, som ændre deres måde at arbejde og organiserer sig på.

 

Når du leder ud fra et formål, som tager helheden med, så har du også alle med, men det kræver at ændre praksis fra købmand til vismand. For at få helheden med, så er det den store omstilling, som har både klima og det sociale ansvar med. Det skal ses i, at det skal være overskudsgivende, både i økonomi og energi, samt menneskeligt overskud. Og med mindst mulig slitage og omkostninger.

Fremtidens ledelsesform er stadig ung, og er fuld af bekymring, fordi, at det ikke er kontrollen ej hellere erfaringen som kommer til at sidde med ved ledelses bordet, tværtimod.

Det er lidenskabelige pionerer, som går efter nogle stærke visioner om et større sammenhæng, et større formål med at gå på arbejde, og ikke mindst nogle stærke ønsker om at skabe en større mening.

Det er modet til ikke at kende svaret, men at være kommitted til at finde det, modet til at sætte de klassiske måder at drive forretning på til side, og søge dét bærestykke alle ønsker, at være en del af, som første prioritet, sammen med sociale værdier og tid til at kunne mere end at være på arbejdet.

“Fremtidens leder er ikke den bedste ud fra kvalifikationer, men den som få det bedste ud af alle medarbejder, skaber de største resultater, for mindst muligt energi og resurser. Med overskud til at bidrage og tage et socialt ansvar, fordi at overskuddet og sammenholdet kan bærer det”

Missionen for at bringe en organisation mod en mere enkel og bæredygtig fremtid, starter med en beslutning. En beslutning om at drive virksomhed ud fra overlevelse og konkurrence ikke længere er bæredygtigt. En vision om at jo større formålet er, jo nemmere er det at kunne skille sig ud fra andre og deri bringes organisationen i en superliga.

Vi er forstoppende som forbruger, og de fleste er reklame-resistente, og respondere ikke længere på købs stimulationer, hvilket skyldes at forbrugeren ikke længere ønsker at være forbruger, det er forbundet med en vis grad af en større bevidsthed, om at det at smide ud ikke er væk, og vi kan ikke bruge og forbruge, uden at det har nogle unødige omkostninger.

 

Der er en anden måde, at gøre tingene på, og når vi ikke har manualer, bliver det eksperimenterer, og det er i dette felt, hvor vi prøve nye måder og metoder af, at vi får en større bevidsthed, og det er med denne bevidsthed, at vi har nemmere ved at overskue mulighederne. Og det er i det skabende felt, at der er plads til både den sociale og globale bevidsthed.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.