Konsulenthuset | Mads Vang Christensen

Konsulenthuset Den Levende Organisation
Fokus på trivsel, sammenhæng i mening, formål, medarbejdere, ejerskab samt rentabilitet.

Tranformativ og strategisk udvikling af mennesker, ledere og organisationer.

Vi hjælper ledere og medarbejdere til at opnår den nødvendige bevidsthed, som giver den nødvendige forståelse, der giver den nødvendige kontakt – som i sidste ende skaber den nødvendige handling – til fælles bedste.

Vi tilbyder skræddersyet kompetent og praktisk partnerskab i alle HR-relaterede og udviklings-opgaver.

Vi arbejder praktisk i virksomheden, som var vi en del af den, med de opgaver som allerede forligger, og vi bygger op om de processer og medarbejdere som kræver støtte og udvikling. Vi arbejder ud fra en eksistentiel helheds-tankegang som tilgodeser mennesker og miljø, resurser og energi, minimalt forbrug og fremtidssikrende indtjening.

Vores HR-konsulenter og trivselskonsulenter er diplomerede coaches og konsulenter er uddannet fra bla. Essens Instituttet, og alle med en bred erfaring fra erhvervslivet og udvikling af mennesker og organisationer.

Vi vil rigtig gerne mødes med dig/jer til en uforpligtende samtale om, hvordan vi kan hjælpe med at styrke jeres organisation og forretning.

 

Vi er din professionelle samarbejdspartner, når du har brug for hjælp til:

 • At optimere medarbejdertrivsel & produktivitet
 • Medarbejder og lederudvikling
 • Teamudvikling
 • Kommunikation og samarbejde
 • Den svære samtale
 • At håndtere og forebygge stress på arbejdspladsen
 • Tilbage på jobbet for tidligere sygemeldte og stress ramte
 • Kurser, seminarer og workshops
 • Løbende trivselssamtaler for sammenhold og forebyggelse af stress
 • Coaching
 • Ledersparring
 • High Commitments team
 • Leadership by heart and connection
 • Lederuddannelse
 • Coachuddannelse
 • Trivsels koordinator uddannelse

Vi taler om lederskab, fordi al ledelse er selvledelse og fordi det kun er i vores autentiske lederskab, det er muligt at tage ejerskab af helheden og del-elementerne.

Aldrig har det været mere vigtigt at være fremsynet, strategisk samt empatisk som leder.
Det betyder at fremtidens leder både er logikker, strategiske, men også har de bløde værdier med som følelsesmæssig- og social intelligens og kan være sit miljømæssige ansvar voksen.
Det kræver at man er bevist om sit ansvar og sine evner til at tage hånd om både organisationen, de ansatte samt kunderne.

Tillid, ansvar, mening og sammenhæng er nøgleord for vores samtid. Tiden er ny, og alt er ikke som det var, det betyder, at medarbejdere har andre krav og forventninger, end for blot få år siden.
De har klare værdier og stærke ønsker om, at kunne gøre en forskel i verden. De ønsker medansvarlig og ønsker at blive set og hørt.

Det kræver sit lederskab at få forenede kræfterne som er stærkt individuelle, en del af vores leder-program handler om, at få alle til at arbejde på alle niveauer, både individuelt, i teams og i organisationen som helhed, hvilket kræver at der bliver arbejdet på at opnår et højere bevidsthedsniveauet, hvor der både er følelsesmæssigt- og social intelligens samt en global ansvarlighed.

 

Med en DLO aftale, så er der altid muligt at have sin HR-partner med ved møderne, både på bestyrelsesmøde, på ledergangen, ved teammøder og de svære samtaler, for at få det optimale udbytte, sparring før og efter, med efterfølgende feedback.

DLO kan også være med til at skabe visionerne, at få dem implementeret, skabe klarhed og præcision på strategierne, gennem tydelig kommunikation, så alle kan forstå og se mening med tingene.

DLO kan være med i optimeringsprocesser, udviklingsprocesser samt forandringsprocesser. Det gøres gennem læringsprocesser på et praktisk plan gennem de daglige opgaver, men også gennem workshops, seminarer som bliver skræddersyet til organisationen.

I DLO er vinklen altid at få skabt den nødvendige bevidsthed, hvor sammenhold og sociale værdier har sit udspring og kan vokse.
Det betyder at vi arbejder på at den enkelte medarbejder får modet til at være sig selv og først når vi kan stå alene, kan vi være noget for andre.

At gå fra overlevelse til trivsel, er alle menneskers grundlæggende rejse i livet,
dog skal der ofte ske noget skæbnesvangert i livet, som skilsmisse, sygdom og stress, før vi for modet til at være og kende os selv.
Det behøver dog ikke at være sådan, på et praktisk plan er det muligt at få feedback og støtte til at komme forbi den frygt og bekymring, der hindrer en i at være autentisk.

Vi i DLO har specialiseret os i at udvikle medarbejdere, og skabe læring på jobbet gennem de arbejdsopgaver og udfordringer der er i hverdagen, hvilket giver større mening, end at tage på kursus i noget som ikke giver direkte støtte til den enkeltes trivsel og udfordringer på jobbet.

 

madsvangchristensen.dk

Print Friendly, PDF & Email