Lad os finde det som giver mening og sammenhæng

Lad os nu slå fast på tværs af religion, samfund og psykologi:
At vi kommer ikke til næstekærlighed, uden vi har fat i kærligheden og vi kommer heller ikke til medfølelse uden følelser.
Så uden kærlighed og følelser, forbliver vi ensomme sultne sukkende spøgelser, der uforløst søger livets søde sager…
At vi kan ikke udvikle os alene, det er i mødet med andre vi får en plads i verden, og først da kan vi høre til og have en eksistensberettigelse og et bæredygtigt liv.
At sand udvikling er afvikling af egoet, forestillinger, overbevisninger og fordomme. Så jo mere vi søger i os selv, jo mere finder vi dem vi holder af og dem som ser os, modsat jo mere vi dyrker egoet og vores forestillinger om andre, jo mere isolerede bliver vi.
At jo mere ensomme vi er, jo mere sårbare er vi,
jo mere sårbare vi er, jo mere kæmper vi og præsterer vi,
jo mere kronisk vi kæmper og præsterer uden formål og for overlevelse alene,
jo mere meningsløst bliver det og her bliver vi syge og mister evnen og viljen til at fortsat at overleve for overlevelsen skyld alene.
Så noget at leve for, noget at leve af og nogen at leve med, må være essens i al udvikling.
1. vi kommer ikke til næstekærlighed, uden vi har fat i kærligheden
2. vi kommer heller ikke til medfølelse uden følelser.
3. Når taler vi om ægte selvudvikling, så er det afvikling af egoet og styrkelse af dén vi er, under masker og illusionen om at kunne være noget andet end det vi er.
4. At vi er ikke noget i os selv, det er i kontakten med andre vi kan være noget.
5. At vores behov for at vise os, står ikke mål med at blive set. (det er blot ønsket om at blive set/fundet)
6. Ægte lyst er at være i- at være med- og at give, mens egoet lyst hedder begær-, beruselse-og ønsket om at opløses i en dybere kontakt
7. Det at modtage er livsnødvendigt, det er give er tilfredsstillelse
8. At egoet drives af sult og frygt
9. At vores sande jeg drives af liv, leg og læring i kontakten med andre
10. At inderst inde ønsker vi fred og kærlighed til alle og vi kan ikke blive helt lykkelige, så længe andre lider
Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.