Kreativitet, bevidsthed og spiritualitet

Uden kreativitet, intuition og tro, mister vi vores tilknytning til hinanden, naturen og vores evne til at skabe.
Paradoksalt skal vi lære om tro og intuition og spirituel bevidsthed af en videnskabsmand.
Læs en fin tekst af Einstein her:
 
“Skolen svigtede mig, og jeg svigtede skolen”.
Det kedede mig at gå i skole, Lærerne opførte sig som Feldwebel (sergenter). Jeg ville lære, hvad jeg ville vide, men de ville have, at jeg skulle lære for at kunne gå til eksamen. Det, jeg hadede mest, var konkurrence system der, og især sport. På grund af dette havde jeg ingen værdi i skolen og flere gange forslog lærerne at jeg burde gå ud af skolen.
 
Dette var en katolsk skole i München. Jeg følte, at min tørst efter viden blev kvalt af mine lærere; karakterer var deres eneste måling. Hvordan kan en lærer forstå unge med sådan et system?
 
Fra jeg var tolv år begyndte jeg at have mistillid til systemet, autoriter og lærere. Jeg lærte mest derhjemme, først af min onkel og siden af ​​en elev, der kom for at spise hos os en gang om ugen. Han lånte mig bøger om fysik og astronomi.
 
Jo mere jeg læste, desto mere forvirret var jeg over universets orden og det menneskelige sinds uorden, over de videnskabsmænd, der ikke var enige om skabelsens hvordan, hvornår eller hvorfor.
 
Så en dag bragte denne elev mig Kants kritik af den rene fornuft. Da jeg læste Kant, begyndte jeg at mistænke alt, hvad jeg blev lært. Jeg troede ikke længere på Bibelens kendte Gud, men derimod på den mystiske Gud udtrykt i naturen.
 
De grundlæggende love i universet er enkle, men fordi vores sanser er begrænsede, kan vi ikke fatte dem. Der er et mønster i skabelsen.
 
Hvis vi ser på dette træ udenfor, hvis rødder søger under fortovet efter vand, eller en blomst, der sender sin søde lugt til de bestøvende bier, eller endda vores eget jeg og de indre kræfter, der driver os til at handle, kan vi se, at vi alle danser til en mystisk melodi, og instrumentet, der spiller denne melodi fra en uransagelig afstand – uanset hvilket navn vi giver ham – Creative Force eller Gud , så slipper for al fornuft og læren fra bøgerne.
 
Videnskaben bliver aldrig færdig, fordi det menneskelige sind kun bruger en lille del af sin kapacitet, og menneskets udforskning af sin verden er også begrænset.
 
Skabelsen kan være åndelig af oprindelse, men det betyder ikke, at alt skabt er åndeligt. Hvordan kan jeg forklare sådanne ting for dig? Lad os acceptere, at verden er et mysterium. Naturen er hverken udelukkende materiel eller helt åndelig.
 
Mennesket er også mere end kød og blod; ellers ville ingen religioner have været mulige. Bag hver årsag er der endnu en årsag; slutningen eller begyndelsen af ​​alle årsager er endnu ikke fundet.
 
Alligevel skal kun én ting huskes: der er ingen virkning uden en årsag, og der er ingen kaos i skabelsen.
 
Hvis jeg ikke havde en absolut tro på skabelsens harmoni, ville jeg ikke have forsøgt i tredive år at udtrykke det i en matematisk formel. Det er kun menneskets bevidsthed om vores eksistens, der hæver det over dyrene, som gør os i stand til at blive bevidst om os selv sig selv og vores forhold til universet.
 
Jeg tror, ​​at jeg har kosmiske religiøse følelser. Jeg kunne aldrig forstå, hvordan man kunne tilfredsstille disse følelser ved at bede til begrænsede genstande. Træet udenfor er liv, en statue er død. Hele naturen er liv, og livet, som jeg ser det, afviser en Gud, der ligner mennesket.
 
Mennesket har uendelige dimensioner og finder Gud i sin samvittighed. [En kosmisk religion] har intet andet dogme end at lære mennesket, at universet er rationelt, og at dets højeste skæbne er at overveje det og samskabe med dets love.
 
Jeg kan godt lide at opleve universet som én harmonisk helhed. Hver celle har liv. Materien har også liv; det er energistørknet. Vores kroppe er som fængsler, og jeg ser frem til at blive fri, men jeg spekulerer ikke i, hvad der vil ske med mig.
 
Jeg bor her nu, og mit ansvar er i denne verden nu. Jeg beskæftiger mig med naturlove. Dette er mit arbejde her på jorden.
 
Verden har brug for nye moralske impulser, som, jeg er bange for, ikke vil komme fra kirkerne, stærkt kompromitterede, som de har været gennem århundreder.
 
Måske skal disse impulser komme fra videnskabsmænd i traditionen fra Galileo, Kepler og Newton. På trods af fiaskoer og forfølgelser viede disse mænd deres liv til at bevise, at universet er en enkelt enhed, hvori en menneskeliggjort Gud ikke eksistere.
 
Den ægte videnskabsmand bevæges ikke af ros eller bebrejdelse, og han prædiker heller ikke. Han afslører universet, og deri vil mennesker kommer til at se en ny åbenbaring: ordenen, harmonien, skabelsens storhed!
 
Og efterhånden som mennesket bliver bevidst om de fantastiske love, der styrer universet i perfekt harmoni, begynder mennesket at indse, hvor lille det er. Vi ser småligheden i den menneskelige eksistens med dens ambitioner og intriger og dens ‘jeg er bedre end du’-trosbekendelse.
 
Dette er begyndelsen til kosmisk religion i mennesket; fællesskab og menneskelig tjeneste bliver hans moralske kodeks. Uden et sådant moralsk grundlag er vi håbløst dømt.
 
Hvis vi ønsker at forbedre verden, kan vi ikke gøre det med videnskabelig viden, men med idealer. Confucius, Buddha, Jesus og Gandhi har gjort mere for menneskeheden, end videnskaben har gjort.
 
Vi må begynde med menneskets hjerte – med dets samvittighed – og samvittighedens værdier kan kun manifesteres ved uselvisk tjeneste for menneskeheden.
 
Religion og videnskab hænger sammen. Som jeg har sagt før, er videnskab uden religion halvt, og religion uden videnskab er blind. De er indbyrdes afhængige og har et fælles mål – søgen efter sandhed.
 
Derfor er det absurd for religion at forbyde Galileo eller Darwin eller andre videnskabsmænd. Og det er lige så absurd, når videnskabsmænd siger, at der ikke er nogen Gud. Den rigtige videnskabsmand har en tro, hvilket ikke betyder, at han skal tilslutte sig en trosbekendelse.
 
Uden religion er der ingen velgørenhed. Den sjæl, der er givet til hver af os, bliver bevæget af den samme levende ånd, som bevæger universet.
 
Jeg er ikke en mystiker. At forsøge at finde ud af naturens love har intet at gøre med mystik, selvom jeg over for skabelsen føler mig meget ydmyg. Det er, som om en ånd er åbenbart uendeligt overlegen menneskets ånd. Gennem min forfølgelse af videnskab har jeg stifterne Bekendtskab til kosmiske religiøse følelser. Men jeg er ligeglad med at blive kaldt en mystiker.
 
Jeg tror, ​​at vi ikke behøver at bekymre os om, hvad der sker efter dette liv, så længe vi gør vores pligt her – at elske og tjene.
 
Jeg har en tro på universet, for det er rationelt. Love og orden ligger til grund for hver begivenhed. Og jeg har tro på mit formål her på jorden. Jeg har tro på min intuition, min samvittigheds sprog, men jeg har ingen tro på spekulationer om Himlen og Helvede. Jeg er bekymret over denne tid – her og nu.
 
Mange mennesker tror, ​​at menneskehedens fremskridt er baseret på erfaringer af empirisk, kritisk karakter, men jeg siger, at sand viden kun kan opnås gennem en deduktionsfilosofi. For det er intuitionen, der forbedrer verden, ikke blot at følge en betrådt tankegang.
 
Intuition får os til at se på ikke-relaterede fakta og derefter tænke over dem, indtil de alle kan bringes under én lov.
At lede efter relaterede fakta betyder at holde fast i det, man har, i stedet for at søge efter nye fakta.
 
Intuition er faderen til ny viden, mens empiri ikke er andet end en ophobning af gammel viden. Intuition, ikke intellekt, er den ‘åbne sesam’ af dig selv.
 
Det er faktisk ikke intellektet, men intuitionen, der fremmer menneskeheden. Intuition fortæller mennesket hans formål med dette liv.
 
Jeg har ikke brug for noget løfte om evighed for at være lykkelig. Min evighed er nu. Jeg har kun én interesse,
at opfylde mit formål her, hvor jeg er.
 
Dette formål er ikke givet mig af mine forældre eller mine omgivelser. Det er induceret af nogle ukendte faktorer. Disse faktorer gør mig til en del af evigheden.”
 
~Albert Einstein
 
Tekstkilde: Einstein and the Poet: In Search of the Cosmic Man (1983). Fra en række møder William Hermanns havde med Einstein i 1930, 1943, 1948 og 1954
Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.