Kreative mennesker og den kreative Intelligens

Vores verden bliver mere og mere strømlinet, alle bliver målt og vejes og alt skal kunne puttes i kasser, og det som ikke passer ind, bliver skåret fra, kasseret, eller gjort ulovligt. Det burde være en dødssynd nummer 1, fordi alt nytænkning, alt innovation og opfindelser kommer fra dét, som ikke kan vejes eller måles, og hvis der er noget denne verden har brug for, så er det netop den “ikke rationelle tænkning”.

Så vi skal hylde de kreative mennesker og vi skal forstå hvordan de tænker og trives, for alt for ofte bliver de misforstået og fejldømt for noget de ikke er. De er nemlig ikke tilrettet og opføre sig som de fleste, faktisk kan deres adfærd og det de har fokus på nogle gange virke lidt skræmmende.
De er drevet af en ild som brænder fra nogle indre og skjulte kræfter og ofte har de i deres barndom også “brændt sig” psykisk, dette har ligeledes også givet dem en svær opvækst, der har ofte været mobning, eller ensomhed, og de har ofte søgt indad eller flygtet og dulmet deres indre ild i “lidt for festlig socialt selskab”. Hvis det er tilfælde af, at de har fundet sammen med “Lost boys” har det været fordi der har været et fælles fundament både i at være lidt udenfor, men også i galskaben og eksperimenterne, har givet en vis form for kreativitet.
De kreative eksistenser forlader dog ofte disse grupper, da det har omkostninger på det psykiske plan, og grupperne ofte mangler empati og de søger mod øgede impulser og kriminalitet og stoffer.

Du kan kende de kreative mennesker på;

 1. De har et højt tempo og engagement.
  De er hurtige i deres opfattelse på, det er som deres hjerner køre i et hurtigere tempo end andres.
  Har de humoristisk sans så fanger de hurtigt det morsomme, eller vinkler tingene så det bliver morsomt, og der går ofte 1-3 sekunder før, at modtagerne opfatter det morsomme budskab. De har ofte svært ved at slappe af, hvis der er noget som har fat i dem, så arbejder til de styrter om af træthed og kan ofte vågne igen, efter få timers hvile.
 2. De er alt andet end kontante og forudsigelige
  De er styret af stemninger og manglende stemninger, hvilket gør at de enten er oppe elle nede, det ligner mest af alt manisk energi eller depressiv energi. Jeg kunne være fristet til at sige at det er den frekvens af inspiration som gør udfaldet. Er der hul igennem til en dybere tilgang af inspiration og den kreative intelligens, desto højere er energien, er der ikke så stor tilgang eller ingen, ja så bliver det tæt på depressionslignede energi. Følelserne er i høj grad det instrument som inspirationen kommer fra. Det er ebbe eller brusende flod.
 3. De er enten defokuseret eller hyperfokuseret 
  Det er igen spørgsmålet, om der er hul igennem eller ikke, men når der ikke er hul igennem til den kreative intelligens, så er der høj grad af rastløshed og ja det kan virke som abstinenser. Når der ikke er fat i  den kreative intelligens, så er det som at være ved siden af sig selv, eller ved siden af eller koblet af fra sit formål og værren til i denne verden.
 4. De er i kontakt med et højere bevidsthedsniveau og ofte meget intelligente 
  Det er en højere bevidsthed som giver mening og en plads i livet at være i kontakt med den kreative intelligens,
  de er ofte meget uselvisk, da kunsten, musikken, det skrevne ord, er det stof de lever for og af.
  Når de kreative tonerne rammer, så forsvinder tid og sted og de almindelige behov forsvinder. I den absolutte intelligente ende, behøver de hjælp til selv de mest basale ting, som huske at spise og gå i bad. De stærkeste behov bliver ofte ro og fred til fordybelse og til at lytte til de “kreative vinde” for at fange de små nuancer af dette ukendte sprog.
 5. De er følsomme og sensitive
  De tager ofte ting meget personligt, og det er ofte fordi der ikke er de store filtre og forsvar i deres system. De har ofte en naiv tiltro til deres medmennesker, derfor rammes de hårdt når nogen taler ufølsomt til dem, eller de bliver gjort til grin. Det de tager for givet i medfølelse og omsorg, er ikke altid det andre tager for givet, hvilke ofte giver nogle skuffelser og bristede forventninger.
 6. De taler i metaforer og billeder
  Da de er i deres følelser og i deres kreative impulsers magt, og derved længst væk fra fornuft og rationale, så bliver sproget farvet af den fantasifulde og abstrakte verden de befinder sig i. For noget kan sproget blive en kreativ leg eller proces i sig selv, så det næsten kan gå hen og blive til sort tale, eller for de meget rationelle mennesker kan det være noget at en mundfuld at forstå. Men for de fleste bliver det både farverigt og poetisk at høre på dem, hvor de bruger sproget til at udtrykke sig. De bedste er også dem som bliver foredragsholdere og storytellers.
 7. De har eller har haft gevaldige indre kampe med sig selv
  Lav selvværd er næste en garanti for de kreative mennesker, som jeg skrev i indledningen, så er det ofte børn som er “brændt i barndommen”, som betyder at de har oplevet svigt, tab, traumer, som har givet dem en svær opvækst. Men det kan også være at de ikke er blevet set eller forstået som de væsner de har været, en skjult underforståethed om at de skulle havde været noget andet og at de var besværlige. Uanset om det er det ene eller det andet, så giver det lavt selvværd.

  Nogle af de helt store kunstnere har haft så store kampe med sig selv, at de enten har taget deres eget liv, eller skåret øret af. De fleste af de store kunstnere har været nemme at elske, men umulige at leve sammen med. Ofte har der været talt om indre dæmoner at slås med, og de virke næste som om, at de har sloges bogstavligt med disse dæmoner.
  I det hele taget så ligner det at det er en glidende overgang mellem at være sund kreativ og psykisk syg kreativ.
  Men til gengæld har det givet meget kvalitet til psykisk syge at arbejde sig kreativt ud af deres sygdom.
  Stanislow Groff taler om at alle psykiske sygdomme er spirituelle kriser som ikke er gennemlevet, så i den kontekst giver det god mening at den kreative intelligens/kraft, er en højere bevidsthed og at har man først haft fat, kan man ikke undvære denne energi, og er man afbrudt i dette, kan det betyde psykiske kriser og sygdomme.

 8. Intuition er en del af stemmerne fra den kreative bevidsthed
  Når har fat i denne kreative intelligens, så er man tilbøjelig til at stole mere på sin intuition, end hvad fornuften og logikken kan byde på. Det er som om at alt hvad logikken kan byde på at noget slipridt noget man kan glide i, det giver ikke mening, eller det giver ikke common sence på det følelsesmæssigt plan. Derfor bliver mange kreative hoveder kategoriseret som impulsstyret og derved også behovsstyret. Måske kan det være tilfælde for en del og vel også dem som er umodne, men for de kreative mennesker hviler der en større frygt, under alt hvad der er fornuft og rationelt, hvilket også kan ses i deres mod og deres tiltro på at det nok skal gå.
 9. Frihed er den ypperste værdi
  Det er ikke penge og prestige som sætter dagsordenen, men frihed er den højeste værdi. Det er det fordi, at det langt hen af vejen giver frihed de bedste vækstbetingelser for kreative aktiviteter. Rutiner og skemaer er nærmest vand på det kreative bål og det er værre end at gå på glødende kul. Det sidste eller anden svære prøvelser er nu ligeså vigtigt som friheden, da frihed alene også slukker tilgangen til den kreative intelligens.
  Det er som om at lykke og lidelse er det som skal vippe båden, for at skabe de bedste betingelser for kreativitet.
 10. De har brug for tid alene
  De kan enten være meget social eller også meget asociale, men uagtet om de er det ene eller det andet, så har de brug for at hente energi i det at være alene, da det at være social koster kræfter på det følelsesmæssige plan.
  Da der ofte ligger et spirituelt element i denne bevidsthed, så er der masser af kræfter at hente i naturen, og ofte i at lytte til storslået musik.
 11. Afhængighed
  Jeg var inde på det tidligere, at den kreative tilgang eller kræft var et stof man godt kunne blive afhængig af.
  Det sker tror jeg fordi at de frigiver en masse dopamin, endorfiner og helt sikker en hel del andre opiater fra kroppens ikke barskab, men kemiskab og min viden til stoffer er at de opiater kroppen producere er 6 gange stærkere end den opium vi kender kemisk. (dog får vi mere af den kemiske, når behovet opstår eks. på hospitalet og derved en langt bedre virkning, end den vi selv kan producere).
  Så der er stoffer på gevinst hylden ved at være i kontakt med den kreative intelligens, faren er dog at hvis der ikke er hul igennem til disse stoffer, ja så opstår der abstinenser og irritationer, som jo naturligvis kan dulmes af andre midler, stoffer, hash, spiritus, tobak og ja sågar sex, som fælles for dem alle er at de kan genåbne døren til den kreative kraft, og de kan være med at være substitut for de naturlige stoffer.
  Uanset hvad, så er der store kræfter på spil, både kemisk, psykisk, socialt, kunstnerisk og menneskeligt.
Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.