Organisationsudvikling Frederiksberg og København | Mads Vang Christensen

Organisationsudvikling, Frederiksberg og København

Organisationsudvikling
Medarbejdere har brug for læring og investering i deres kvalifikationer for ikke at miste værdi. Det samme gælder for ledere og organisationer.

Hos Essens Partner dækker vi de fleste områder inden for organisationsudvikling, teamudvikling samt leder- og medarbejderudvikling. Vi arbejder med praktiske modeller og har fokus på kommunikation og sociale relationer. 

Vi tror på, at følelser og bevidsthed i organisationen gør den til en levende organisme:

 • Smid det gamle badevand ud
  Al udvikling starter med afvikling af det, der ikke længere giver liv og dynamik.
 • Tillid
  Tillid er et grundlæggende fundament for, at vi kan arbejde trygt og skabe sunde relationer. Tillid hviler på fire elementer: Åbenhed, accept, pålidelighed og ærlighed.
 • Plads til forskellighed
  Kun gennem forskellighed skaber vi dynamik og liv. Plads til forskellighed giver plads til den enkelte medarbejder.
 • Følelser
  Når vi taler om følelser på jobbet, handler det om arbejdsglæde, frihed og fællesskab.
 • Bevidsthed
  Det kræver en høj grad af bevidsthed at kunne ændre vaner og mønstre. Bevidsthed giver os et større perspektiv. Jo højre bevidsthed, jo mere tør vi møde nye udfordringer.

Vi udarbejder en person profil analyse for den enkelte leder og medarbejder i forhold til egen udvikling og udvikling af hele teamet. En perso-profil beskriver menneskers foretrukne adfærd i bestemte situationer. Ved at kende hinandens profiltyper bliver ledere og medarbejdere i stand til at kommunikere bedre med hinanden og indbyrdes i teamet.

Organisationsudvikling
Både i Essens Partner og på vores uddannelsesinstitut arbejder vi med modeller, som jeg har udviklet gennem årene - se nogle af dem her. Modellerne er velegnede til at arbejde med det hele menneske, som ledelsessyn og i organisationen.

Teamudvikling
Tillid og troværdighed skal gå hånd-i-hånd med virksomhedens vision, mission og værdier for, at udvikling af et team kan lykkes. Essens Partner skaber forløb og events, der sikrer en rød tråd gennem alle processerne og styrker organisationen.

Lederudvikling
Der stilles store krav til ledere og deres personlige kvalifikationer, hvor der dagligt skal balanceres mellem ledelse, menneskekendskab og autencitet. En leder skal kende sig selv og sin egen lederstil og skal kunne justere sin ledelse afhængig af opgaver og organisationens tilstand. Gennem selvindsigt øges lederens troværdighed, kommunikation og indsigt - og lederen bliver bedre i stand til at føre organisationen videre.

Medarbejderudvikling
Det er svært at navigere gennem information og forandringer. Mange medarbejdere mister fokus og retning, hvilket fører til stress, sygdom og opsigelser. Ved at coache medarbejderen og arbejde målrettet med hans/hendes ressourcer og styrker forebygges stress. Det bliver det lettere at holde sig skarp og dedikeret i hverdagen - og i stedet for at fokusere på at forebygge bliver der plads til at fokusere på udvikling.

 

Kontakt mig for en uforpligtende samtale