Kommunikation simpelt og enkelt.

Lad os gøre det; simpelt, let og forståeligt.

Sådan kunne regel nr. 1 lyde;
Det er, når vi har et budskab, vi gerne vil ud med.
I denne simple ende kan vi ligeledes sige at i kommunikation er der, En sender og En modtager. Begge har lige stor andel i at kommunikationen bliver tilendebragt.
Senderen skal gøre sit budskab klart, og modtageren skal have evnen og viljen til at modtage og lytte til budskabet.
Udover en sender og en modtager, så er der en andre vigtige medspillere i dette forum og det er tid.
Altså timing, det nytter ikke at begynde at sende sine budskaber ud, hvis det er lige inden man får gæster ind af døren og budskabet ikke har noget med dét at gøre.
Sagt på en anden måde, det duer ikke at åbne op for en kommunikation, hvis man er ved at lukke ned for samværet, fordi den ene er på vej ud af døren, eller på vej ind i noget andet.
Timing er også at forberede sig selv og modtageren på det som skal kommunikeres.
Udover tid, så er der rum, rum for hvor er det passende at kommunikere budskabet ud.
Det duer ikke i toget, hvis det vedrører parforholdets mere intime eller konfliktfulde forhold.
Ligeledes hvis det drejer sig om konflikter, hvor der er stærke følelser, så er det fint ikke, at det foregår i børns nærvær eller i soveværelset (rum for lege)..
Så røg vi over i følelserne, som spiller en større rolle end ordne i kommunikationen, så har vi glæde og begejstring med i vores budskab, så er der stor sandsynlighed, for at vi bliver modtaget og forstået. Derimod hvis vi har vrede og frustration med i budskabet, så er der garanti for at det ikke bliver modtaget med imødekommenhed og forståelse.
Så en anden regel for simpel kommunikation er, ingen vrede og truende adfærd.

Så kommunikationens ABC er; en sender, en modtager, timing, forberedelse, rum & sted og uden vrede.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.