Kampen mellem de grå og de langtfra grå celler i hjernen.

Vi har en kamp i os, som står mellem lyst og pligt, mellem behov/drøm og kontrol.
Den foregår i hjernen og er delt mellem højre hjerne del og venstre hjerne del, alt efter hvem vi er og hvad som er stimuleret.

Venstre hjerne
“Jeg er den venstre hjerne. Jeg er en videnskabsmand. En matematiker. Jeg elsker velkendte. Jeg kategorisere. Jeg er nøjagtige. Lineær. Analytisk. Strategisk. Jeg er praktiske. Altid i kontrol. En master med ord og sprog. Realistisk. Jeg beregne ligninger a nd spille med tal. Jeg ordre. Jeg er logik. Jeg ved præcis, hvem jeg er.”

Den venstre hjernehalvdel.   (yang)
Den venstre hjernehalvdel er kendetegnet ved anvendelse og logisk, rationel og analytisk tænkning. Det er i den venstre hjernehalvdel, vi udvikler sproget. Det er herfra vi anvender andre kognitive færdigheder som regning, skrivning og læsning. Venstre hjernehalvdel er også typisk forbundet med adfærd som at være eftertænksom og rolig, samt tilbageholdende og forsigtig.

Venstre hjernehalvdel styrer højre side af kroppen. 

Højre hjerne
“Jeg er højre hjerne Jeg er kreativitet. En fri ånd. Jeg er passion. Længsel. Sensualitet. Jeg lyden af brølende Latter. Jeg er smag. Følelsen af sand under ikke-byggemodnede feat. Jeg er bevægelse. Levende farver. Jeg opfordre til at male på et tomt lærred. Jeg er grænseløs fantasi. Kunst. Poesi. Jeg fornemmer. Efter min mening. Jeg alt, hvad jeg ønskede at være.”

Den højre hjernehalvdel.     (yin)
Den højre hjernehalvdel er kendetegnet ved at være den følelsesbetonede del af hjernen. Det er herfra vi er kreative og intuitive. Vi bruger den højre hjernehalvdel til at tænke i lyde, billeder og rummelighed. Den højre hjernehalvdel er kendetegnet ved adfærd som spontanitet og ubekymret samt være frembrusende.

Højre hjernehalvdel styrer venstre side af kroppen.

Men hjernen fungerer ikke helt så enkelt. Der er et samspil imellem de forskellige dele og funktioner, og de er meget komplekse. Vi rummer alle både det kreative og analytiske.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.