Kærligheds Intelligens

Den gode Professor Howard Gardner fra Harward universitetet,
skabte en revolution tilbage i 83 med “De syv Intelligenser”.
Revolution fordi inden da,  havde man 2 antagelser med to primære intelligensområder, det sproglige og matematisk-logiske. Sådan bliv “vi” delt på gymnasierne og dem som faldt udenfor, ja de kunne blive håndværker.
Jeg vil egenligt ikke gøre så meget ud af de 7 intelligenser her, men blot nævne dem. De er som Fgl:
Verbal og sproglig intelligens, Musikalsk og rytmisk intelligens, Visuel, rumlig intelligens, Kropslig og kinæstetisk intelligens.

Jeg er dog sikker på at i skrevne stund, er vi måske oppe på en hel del flere intelligenser. Jeg så for nogle år siden at der var kommet en helhedsintelligens med som en nr. 8. Hvor mange der er i dag, ved jeg ikke, men jeg vil slå et slag for kærligheds Intelligens.
Nu kan det jo ikke blive et forsknings resultat, det jeg skriver om, så jeg kan skrive hvad jeg vil.
Dog er jeg sikker på at kærligheds Intelligensen, er den klogeste af alle intelligenserne og den farligste.

Den farligste fordi de fleste mennesker, der har besiddet denne intelligens, er blevet slået ihjel. Jesus, Gandhi, John Lennon, JFK, Martin Luther King og listen er lang. Den klogeste intelligens fordi, dem som har talt denne intelligens, har ordne forblevet levende, længe efter de er gået bort. De ord der er talt fra denne Kærlighedens Intelligens, har fra første færd, fået hjerte status, det er visdom, det er 1000 stemmer i en og samme stemme. Denne stemme, tror jeg vi alle rummer i os. Jeg har mødt den utallige gange, når vi fjerner al frygt, for sørget over det tabte, vores lidelses historier, så lige så stille kommer kærlighedens stemme frem. Denne kærlighedens stemme, har sit sæde i kærligheds intelligens. Det som lyder fra dette sted, er ikke nye ord og dog er de rene i dets udtryk, ja nærmest jomfruelige. Det er med en visdom som er lige så gammel som det første kys, den første berøring i verdens historien.

Det er en stemme som altid har nye vinkler på samme visdom, det er fra dette sted alt kunst bliver til, findes der musik der griber dig om hjertet, så er det skrevet fra denne intelligens hånd. Det kommer fra hjertet kan vi sige, og ja det er hjertet og kærligheds intelligens der skaber og beriger os, på ny, igen og igen.
Sørgeligt er det, at denne intelligens bliver undertrykt af alle andre intelligenser, ja selv frygt får lov til at stå oven på denne intelligens. Vaner, misbrug, krænkelser, begær, hån og sure sokker kommer før denne Kærligheds Intelligens.

Jeg vil starte en ny revolution, jeg vil slås for manifestation for Kærligheds Intelligens.
Til hest med religion, tro, politik, morale alt sammen har været en kamp om at vinde retten til kærlighed, som om det var noget der kunne deles, stjæles, slås ihjel for. Hvor klogt er det lige???

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.