Kærlighedens discipliner

Kærlighed kommer ikke let og forsvinder måske endnu hurtigere.
Det ér som om, at det er ens partner som skal give en årsager eller handlinger for at fortjene ens kærlighed.
Ét “du skal tjene min gunst, gøre dig fortjent til min kærlighed” og det som ikke tjener min kærlighed, altså de handlinger som ikke bidrager til mig eller vores fælles bedste, det trække ned i kærligheds regnskabet. Hvilket betyder at der er en masse handlinger og adfærd som kategoriseres som værende riktig eller forkert. Forkert bliver til skyld og nærmest bad standing, som bliver til; “du fortjener ikke min kærlighed” og derved behøver jeg ikke at gøre noget for dig så længe jeg føler mig svigtet.
Det kan godt være at din partner er en røv og kun tænker på sig selv, og det kan godt være at du bliver offeret, men uagtet hvilke historier som bliver spundet, så har det ikke meget med kærlighed at gøre.
Det er en del af et egosystem, hvor den ene bliver en selv fokuseret ego og den anden bliver til et selvudslettende ego, og den ene er ikke bedre end den anden. Det er blot en styrkelse på den manglende kærlighedshistorie som har udspillet sig siden første dåbskjole. Det er egoets kærlighed nærmere forelskelse og beundring af ens partners styrke på vores egen utilstrækkelighed og omvendt. Et godt tjek på dette er når forelskelse forstummer så bliver det vi beundrede til irritation, og er det gældende, ja så er det ikke kærlighed, men en forelskelse som er uddød og tilbage står et lukket forhold, hvor det meste gøres op i plusser og minusser.
Så kærlighed er ikke betinger af vores partners handlinger, men vores evne til at rumme og evne til at kunne elske. Ligeledes er det min evne til at tage det fulde ansvar for at sætte rammen om det forhold jeg ønsker, således at forholdet har en genoptagelse om det som virkelighed har betydning og værdi i et forhold. Og hvis min partner ikke deler de samme værdier, så er det spild af tid og liv.
Hvis vi finder den partner hvor kærlighed er muligt på et dybere plan, så har vi også de samme værdier og har drømme som er identiske.
Det er naturligvis ikke bare lige til, men den nødvendige øvelse, det at åbne hjertet og søge i sig selv og i sin partner.
Så helt simpelt, Så bor kærligheden i dig og ikke din partner, øvelse er at være så tæt følelsesmæssigt at det er muligt at mærke en forbundethed, en taknemmelighed over at være sammen, dele livet sammen.
Så mærker du ikke dig selv og dine følelser, så er det fordi du er lukket og har lukket i for at beskytte dig selv, og herfra vil alt være utilfredsstillende, især din partners forsøg på at tilfredsstille dig.

“Dit kærlighedsforhold beror på din evne til at elske”
  • Den vigtigste øvelse er at genetablere en følelsesmæssigt kontakt igen og igen for ikke at de ægte følelser ikke forsvinder. Det betyder at du skal have en god kontakt til dine egne følelser og behov, da du får ikke et bedre forhold til din partner end forholdet til dig selv.
  • Livet findes i bevægelse og følelsernes trives bedst på kanten af nye bevægelser, altså i ikke rutiner.
    Det betyder at hvis livets skal være dynamisk og levende, så tager vi ligeså stor ansvar for oplevelser som vasketøj og arbejde.
  • Vær klar på hvad du ønsker og tag ansvar for det, det er i handlingen du møder dine ønsker.
  • Vær opmærksom på at i er i bevægelse imellem polerne, som aktiv/passiv, givende og modtagende og vigtigst vær i dit eget center, hvor du kan vælge og er fri af spil, kontrol dramer og afhængighed.
  • Vær lyttende og vær oprigtigt nysgerrig på hvad din partner fortæller uden spil og skjulte dagsorden og manipulation.
  • Tag konflikterne til ende, til det er muligt at mødes igen og tilgiv de misforståelser som måtte være.
    Husk at konflikterne ofte opstår gennem misforståelser og manglende ansvarlighed.
Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.