Kære kvinde, forstå dette om mænd.

Mænd kan ikke alene leve op til et kvinde ideal, men når en mand går efter at være et mande ideal, så  bliver han bliver værdsat både af mænd og kvinder. 

Kære kvinder, forstå dette.
Mænd kan ikke være mænd;

 • Hvis de skal være sammen med kvinder hele tiden
 • Hvis de hele tiden er i sammenspil med familie og relationer
 • Hvis de ikke får fred til at samle sig
 • hvis ikke de kan skifte mellem ude og hjemme, høj og lav praksis
 • Hvis ikke de er sammen med andre mænd
 • Hvis ikke de har nogle maskuline rollemodeller
 • Hvis ikke de har et lederskab eller en ledestjerne at tjene
 • Hvis ikke de kan være drenge, eller blot være til lyst og leg
 • Hvis ikke de bliver set, hørt og respekteret som mænd
 • Hvis ikke de har en flok, de kan værne om og tjene til
 • Hvis ikke de har en kvinde som de elsker og begære
 • Hvis ikke de har en kvinde som kan og vil overgive sig til kærlighed
 • Hvis ikke der er klare værdier forbundet med det at drive livet, familien og parforholdet

Forstå at  Mænd er en samling af gøremål og handlinger hen imod helhed.
En stræben mod et højt åndeligt formål,et højt følelses formål, et højt socialt formål  og et højt materielt formål.
Bliver et eller flere af disse formål hindret, ikke set og anderkendt, så kompensere han på mod andre formål, for til sidst at blive passiv…

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.